Var har Socialdemokraternas ideologi tagit vägen?

Insändare
PUBLICERAD:
Hur rimmar Socialdemokraternas avståndstagande från privatisering med en Muminpark?
Foto: Helena Dahlgren
Replik till ”Socialdemokraternas mål är ett jämlikt samhälle”, i VF 7/12 2020.

Min rubrik här ovan syftar på slutet i Linda Larssons och Anders Tallgrens debattartikel. ”Vid sidan av synen om jämlikhet är frågan om privatisering en tydlig skiljelinje mellan oss och de blågröna partierna. Vi säger inte nej till alternativa driftsformer men vi säger nej till privatisering för privatiseringens skull. Så är fallet med de väl fungerande kommunala vårdboendena som hade verksamhetsövergång nu den 1 december…”

Det jag frågar mig. Hur rimmar detta med det socialdemokratiska tydliga avståndstagandet från privatisering, när (S) i Kommunfullmäktige den 19 december 2019, röstade ja till detaljplanen för Muminparken?

Om vi pratar privatisering, så är väl Muminparken inget annat än en privat verksamhet. Jag ser fram mot en förklaring från socialdemokratiskt håll!

Är (S) för eller emot privatisering?

En annan sak. Det är den byggnation av Äventyrsanläggningen på Skutberget, som tydligen redan i sommar beräknas stå klar. Citerar vissa delar av den artikel i VF 22/1 2021. ”Den 3000 kvadratmeter stora äventyrslekplatsen på Skutberget fanns med i budgeten redan 2020. Då blev det inte av. Men i sommar ska den stå färdig.”

Vidare står det: ”En ny stor lekplats var ett önskemål som kom fram i medborgardialogen om Skutbergets framtid som Karlstads kommun anordnade 2017. Lekplatsen är en del av visionen och planprogrammet för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde, det vill säga den del som inte omfattas av den planerade temaparken…”

Jag knyter an till kommunens medborgardialog om Skutbergets framtid, som inte med ett ord tog upp Muminparken. Då är frågan mycket befogad, är detta vad vi kan kalla en medborgardialog?

Nej, naturligtvis inte. Jag anser att det inte går att kalla detta en medborgardialog, när kommunen medvetet ”gömmer undan” Muminparken och invånarna inte får tycka något om den.

Skandal är egentligen ett för svagt uttryck i sammanhanget!

Ännu ett skrämmande exempel, när de förtroendevalda medvetet kör över kommuninvånarna. Och är långt från demokrati, så som den borde fungera. Skulle en ny mätning göras idag, kanske rent av 75 procent av cirka 75000 röstberättigade (56250) visar sig vara emot Muminplanerna.

Jag hoppas att få svar från Linda Larsson och Anders Tallgren, men även från de som är ansvariga för den så kallade medborgardialogen!

Torsten Jarnstam

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.