Låt inte Kry ta över 1177

PUBLICERAD:
Kry, Europas största digitala vårdgivare, vill köpa Medhelp och sköta 1177 Vårdguiden i Stockholm. Det borde de inte få göra.
Foto: Simon Rehnström/SvD/TT
Det har gått drygt ett år sedan Region Värmland tog över 1177 Vårdguiden från privata vårdbolaget Medhelp. Målet var bättre koordinering i vården och att lotsa patienter till rätt vårdnivå. Trenden är tydlig. 20 av landets 21 regioner har rådgivningen i egen regi.

Enda undantaget är M-styrda Region Stockholm, som har en övertro på marknadskrafterna och helst privatiserar så mycket som möjligt av vården.

Där sköts rådgivningen av Medhelp som nu håller på att bli uppköpta av snabbt växande vårdbolaget Kry. Det bäddar för en uppenbar intressekonflikt. Det finns risk för jäv och snedvriden konkurrens om rådgivningen väljer att hänvisa patienterna till Krys nätdoktorer eller nyöppnade vårdcentraler.

Kry är inte mycket att lita på. Företaget är duktiga på att ligga precis på gränsen för vad som är tillåtet. Deras affärsidé bygger snabba ”läkarbesök” med hög ersättning.

Genom att satsa miljoner på aggressiv marknadsföring har de raggat kunder. Med budskap som ”Hej förskolesmittor, dagissjukdomar, höståkommor och förkylningstider. Träffa läkare inom 30 minuter – utan att lämna hemmet.” vill de locka i grunden ganska friska personer eller stressade småbarnsföräldrar som inte vill åka till en vårdcentral.

Äldre, multisjuka och vårdkrävande patienter hör inte till den primära målgruppen. De trängs undan, trots att deras behov av vård är betydligt större.

Kry säger sig ha patienten i centrum, men det är pengarna som styr aktiebolaget. Så liten insats som möjligt, så mycket betalt som möjligt. Det har visat sig gång på gång. Region Stockholm ville bromsa de snabbt växande kostnaderna för digitala vårdbesök, men Kry fortsatte debitera enligt en utomlänstaxa som gav företaget nästan dubbelt så hög ersättning.

När Kry i höstas började öppna fysiska vårdcentraler valde de att etablera sig i Stockholms city och på Östermalm, där det redan finns ett överflöd av privata vårdgivare. På kort tid har de öppnat 18 vårdcentraler i valfrihetens namn. Inte där vårdbehovet är som störst utan där det finns gott om pengar.

De spelar fult för att få patienter att lista sig. De krävde att patienter som bara skulle förnya sina recept måste lista sig hos Kry, ett uppenbart brott mot patientlagen. De fick folk att lista sig utan att de visste om det på företagets app.

Att Kry gärna tar över företaget som sköter 1177 är ingen överraskning utan helt logiskt. 91 kronor per samtal och sammanlagt 133 miljoner kronor i ersättning i fjol för att driva rådgivningen är tillräckligt många skäl.

1177 är ingången till sjukvården och coronaviruset har det senaste året visat hur viktig rådgivningen är. Det är kritisk samhällsstruktur som ska skötas av regionerna i egen regi, i nära samarbete med vårdcentraler och sjukhus. Den ska inte outsourcas till vinstdrivna företag.

Vårdpersonal och den politiska oppositionen i Stockholm varnar för en intressekonflikt som kan snedvrida konkurrensen och kräver att affären stoppas. Irene Svenonius, finansborgarråd (M), har tidigare hyllat Kry och har hittills nöjt sig med att tjänstemannaledningen hanterar affären.

Men nu säger sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) att avgörandet ska lyftas till politisk nivå. Det är bara att hoppas att Liberalerna har vaknat och inser att den här affären är klart olämplig och att det finns en gräns för hur mycket kortsiktiga vinstintressen ska få styra sjukvården.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.