Gör Sverige skräpfritt – låt ordningsvakter bötfälla nedskräpare

Debatt
PUBLICERAD:
Att bötfälla nedskräpning är en viktig signal om att alla måste ta ansvar.
Foto: Hasse Holmberg/TT
Skräp är ett stort och synligt miljöproblem som skapar otrygghet i stadsmiljön, påverkar djurlivet negativt och förgiftar haven. Moderaterna vill göra Sverige skräpfritt. Därför föreslår vi att böter införs för småskräp och att ordningsvakter får möjlighet att dela ut böter.

Regeringens svar på nedskräpningen är platspåseskatten. Men skatten leder inte till minskad nedskräpning, enligt Konjunkturinstitutet. Det är inte bra politik. Moderaterna föreslår andra lösningar.

Förra året stod småskräp i form av cigaretter och snus för nästan 80 procent av all nedskräpning i stadsmiljön. Gift och plast sprids i naturen och rinner genom dagvattenbrunnarna vidare ut i havet. Allt fler uppfattar nedskräpning som ett växande problem. Stök och skräp leder också till minskad trivsel och ökad otrygghet som gör att folk drar sig undan från vissa områden.

Moderaterna har därför tagit fram tre konkreta förslag för att få bukt med nedskräpningen:

1. Inför böter för småskräp. All nedskräpning är i dag förbjuden men all nedskräpning får inte påföljder. Det vill Moderaterna ändra på. Ringa nedskräpning, att slänga småskräp som till exempel fimpar, snus och tuggummi vill vi ska leda till en sanktionsavgift, i praktiken en form av böter för den som skräpar ned. Det är en viktig signal om att alla måste ta ansvar.

2. Ge ordningsvakter möjlighet att dela ut böter för nedskräpning. För att effektivisera arbetet mot nedskräpning och möjliggöra för Polisen att prioritera allvarligare brottslighet vill Moderaterna göra en s.k. sanktionsväxling som tillåter ordningsvakter att dela ut böter för nedskräpning.

3. Ge Håll Sverige rent ett informationsuppdrag för att minska nedskräpningen. På lång sikt är det avgörande med en beteendeförändring. Unga har generellt lägre kunskap om nedskräpningens effekter och känner mindre personligt ansvar. Vi vill förlänga det viktiga uppdrag som Håll Sverige rent har haft de senaste åren att informera allmänheten om nedskräpningens negativa effekter, men som tyvärr regeringen tagit bort.

Det måste vara lätt att göra rätt. Fler soptunnor med askkoppar och mer frekvent tömning för att soptunnorna inte ska svämma över är också viktigt åtgärder. Moderaterna satsar även på avancerad reningsteknik i våra reningsverk för att få bort farliga ämnen och mikroplaster.

Moderaterna vill ha en trivsam miljö i våra städer liksom ren natur och rena hav och vattendrag. Det borde vara en självklarhet för alla partier i Sveriges riksdag. Är regeringen beredd att stödja våra förslag?

Jessica Rosencrantz (M)

Miljö- och klimatpolitisk talesperson

Marléne Lund Kopparklint (M)

Riksdagsledamot Värmland, suppleant Miljö- och jordbruksutskottet

Pål Jonson (M)

Riksdagsledamot Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.