Debatt: Utveckla Skutberget på ett vettigt sätt!

Debatt
PUBLICERAD:
Utvecklingen av Skutberget bör ske i samförstånd mellan politiken och kommuninvånarna, anser Torsten Jarnstam.
Foto: Håkan Strandman
God fortsättning på nya året! Vi får verkligen hoppas att 2021, utifrån ett Corona-perspektiv blir ett bättre år. Än vad förra året blev. Jag hoppas också att de politiska förtroendevalda, vaknar upp ur sin dröm. Att Muminparken på Skutberget, är den största framgången för kommunen alla kategorier. I dagsläget finns det ingenting som pekar åt det hållet. Politikerna håller krampaktigt fast vid att Muminparken på Skutberget, ska byggas till vilket pris som helst. Både när det gäller ekonomi och minskat förtroende för politikerna.

Antingen blir det en Muminpark, som för alltid förstör en oerhört stor yta av vårt mycket betydelsefulla, livsviktiga och stadsnära friluftsområde.

Eller så blir det ett nej till ”Mumifieringen” av Skutberget.

Om det blir ett ja till Mumin på Skutberget, vad blir då nästa steg? Byggs det ett jättestort hotell i närheten av Skutbergsgården?

Om det däremot blir ett nej till etableringen av Muminparken, då är det mycket viktigt för den framtida utvecklingen, att det blir utifrån Anders Forsells anda och att det inte tillåts någon fler kommersiell verksamhet på Skutberget. Hotell eller vattenland eller liknande.

Det är viktigt att den framtida utvecklingen av Skutberget, sker på ett varsamt sätt. Med stor hänsyn till naturen och besökarna av friluftsområdet. För att utveckla Skutberget på bästa sätt inför framtiden, behöver kommuninvånarna, föreningarna, Karlstads kommuns politiker och tjänstemän, arbeta tillsammans i bästa samförstånd.

Om detta ska kunna bli verklighet, då behövs en betydligt bättre öppenhet och framför allt, en stor demokratiskt förändring. Vi kan idag inte kalla vårt politiska system för demokrati. Det är endast vart fjärde år, då vi går till valurnorna. Som det kan liknas vid demokrati. Mellan valen, blir kommuninvånarna helt överkörda av politikerna.

Inför stora och för framtiden viktiga frågor, då måste demokratin förbättras avsevärt. Det måste till en dialog med kommuninvånarna. Detta är absolut ett måste, för att vi ska få en bättre demokrati. Frågor som exempelvis Muminparken på Skutberget, den borde avgöras med en folkomröstning. Då medborgarnas vilja tillåts komma fram. Politikerna måste då verkligen följa utfallet av en folkomröstning.

Ännu en gång vädjar jag till de politiska partierna, att på allvar ta tag i demokratifrågan. En fråga, som borde vara central i kommande valrörelser. Som bekant, har vi ett nytt och viktigt val redan 2022.

Torsten Jarnstam

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.