• idag
  19 jan
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.1 mm
 • onsdag
  20 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   2.2 mm
 • torsdag
  21 jan
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   4.0 mm
 • fredag
  22 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  23 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Replik: Att fördjupa den lokala demokratin

Debatt
PUBLICERAD:
Det finns många vägar till att fördjupa den lokala demokratin, skriver Per-Inge Lidén (MP).
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Demokratin kan aldrig tas för given. Om den inte ska bli en parentes i världshistorien är den något vi måste kämpa för att bevara. Varje dag. Det visar inte minst den våldsamma utvecklingen kring kongressen i USA. Och den kampen börjar på det lokala planet.

Stefan S Widqvist fortsätter i VF 5/1 det viktiga samtalet om vägar att fördjupa den lokala demokratin och föreslår bl. a. skilda valdagar och medborgarinsyn i kommunala företag.

Skilda valdagar – där man vartannat år har kommunval och vartannat riksdagsval – är en idé värd att resonera kring tycker jag. Det skulle göra att lokala utvecklingsfrågor skulle bli diskuterade på ett tydligt sätt och ge mer fokus på vilka personer vi ska välja till våra lokala fullmäktige. Kanske kan det också kombineras med lokal folkomröstning i någon fråga. Jag tycker dessutom att det gamla MP-kravet på sänkt rösträttsålder till 16 år skulle vara ett bra sätt att i de lokala valen låta ungdomar ta större plats.

Som ordförande för Stadshus AB arbetar jag mycket med frågan hur våra bolag i Karlstad kan stå till tjänst för medborgarna. Bolagen vårdar sina kundrelationer men det är ju också möjligt att vi skulle kunna lyfta medborgarperspektivet på ett mer genomtänkt sätt. Tydligast skulle det kunna göras i samband med när vi vart fjärde år skriver om ägardirektiven till bolagen. Det är då vi lägger den politiska styrningen som bolagen sen följer.

E-förslag som innebär att om 50 personer skriver på ett förslag som lämnas in via vårt kontaktcenter så ska det tas upp till behandling är en bra form. Medborgarbudget – där man avsätter en summa och tar in förslag på hur de ska användas varefter man har en digital omröstning om användningen framhålls har provats i några kommuner. Vi har i olika sammanhang talat om medborgarpaneler. Ungdomsfullmäktige är ett viktigt forum liksom olika former av rådslag kring stadsutveckling.

Barnperspektiv i samhällsplanering är viktigt. Kanske kan man involvera skolorna på ett tydligare sätt och låta dem medverka i frågor som rör vad som händer i deras område. Hur planerar vi för de människor som jag möter i socialtjänstens sammanhang? Var finns de utsattas röst? Hur låter vi nya invandrargrupper på ett bra sätt vara med och göra sin röst hörd. Möten med olika föreningar tror jag är viktigt – men alla är inte organiserade där.

En avvägande i ett demokratiskt samtal är alltid vem man ska lyssna på. En del lobbygrupper är starka – andra inte. När vi skulle bygga kommunala socialpsyktiatri-boenden på ett par platser i Karlstad fanns på båda håll starka lobbygrupper emot. Det var stormöten, skrivelser och upprörd stämning. Ingen talade dock för de svagaste – de som skulle bo där. Vi valde att lyssna på brukarna och bygga.

En grundbult i den lokala demokratin är de politiska partierna. De bygger på frivilligas oavlönade engagemang. Och alla partier är i behov av en ständig förnyelse genom att vanligt folk kommer med och är med i resonemanget. Och vi som väljs till olika poster behöver vara tillgängliga och delta i samtalen i vårt samhälle.

När jag skriver detta är det morgon. Jag är på väg till vårt veckomöte i socialnämndens arbetsutskott. Där ska vi – över partigränser – lyssna till varandra och ta beslut som rör unga människor som lever i utsatthet. Underskatta aldrig kraften i det politiska vardagsarbetet i våra kommuner.

Per-Inge Lidén

språkrör MP Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.