Replik: Vi samarbetar mer än gärna!

Debatt
PUBLICERAD:
Socialdemokraterna i Karlstad är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna, skriver oppositionsråden Linda Larsson och Anders Tallgren.
Foto: Socialdemokraterna Karlstad
Per-Inge Lidèn (MP) har i en replik till oss frågat om Socialdemokraternas mål är ett tvåpartisystem. Svaret på den frågan är naturligtvis nej. Det vet Per-Inge Lidén. Han vet också att kommunstyrelsens ordförande i Karlstad är moderat och att statsministern som leder regeringen är socialdemokrat. Så att prata om M- respektive S-styren är naturligtvis helt korrekt.

Att vi har en S/MP-regering som i samverkan med två andra liberala partier håller undan det mörkblåa och konservativa inflytandet från M, KD och SD i riksdagen är bra och viktigt. Vi kan säkert oftare använda begreppet S/MP-regering men på motsvarande sätt borde Lidén oftare betona värdet av en S/MP-regering och de stora statsbidragen som erhålls just nu. Det är stor skillnad på statens stöd till kommuner och regioner beroende på vilka som styr landet.

För Socialdemokraterna är Moderaterna en politisk huvudmotståndare och den sakliga kritik som vi för fram efter tio år med moderatstyre får Per-Inge Lidén gärna ta åt sig av. Privatiseringar sker inte av sig själv för att t.ex. vård och omsorg vill det som Lidén skriver. Det är medvetna politiska beslut där moderater talar om att det ska leda till valfrihet och företagsetableringar. Men det blir ju inga nya arbetstillfällen för att företag tar över väl fungerande kommunal verksamhet och det blir ingen valfrihet eftersom vårdplatser fördelas efter behov.

Och att påstå att jämlikheten stått i centrum för den förda politiken faller ju platt till marken när man tittar på siffrorna. Det är enorma skillnader i skolresultat, hälsa, sysselsättningsgrad, deltagande i föreningsliv, tillgång på bostäder m.m. Vi skulle gärna ha ännu färskare siffror men ni i styret säger ju nej till att ta fram en aktuell socioekonomisk analys. Det har varit en tillväxt i Karlstads kommun som inte har kommit alla till del.

Ett alternativ till att ta åt sig av kritiken kan vara att notera att vi inte lyfter fram miljö och klimat som ett försämringsområde. Även om det finns mycket mer att göra så har kommunen stärkt sig inom de frågorna. Men det är väl också rimligt eftersom Karlstad inte bara har haft ett moderat styre i tio år utan ett miljöpartistiskt styre i drygt tjugo år.

Vi socialdemokrater var tydliga i senaste valet och i diskussionerna efter detsamma. Vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Vi ser absolut möjligheten och styrkan i samverkan med andra partier. Inte minst när det gäller värderings- och toleransfrågor av olika slag. Vidare har vi prioriterat upp miljö och klimat rejält på vår agenda och är det så att Miljöpartiet i Karlstad på allvar vill driva frågan om jämlikhet så borde vi vara det självklara valet framför Moderaterna.

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.