Slutreplik: Tyngdtäcken och läsglasögon är inte samma sak

Debatt
PUBLICERAD:
"Vi uppmanar region Värmland att göra nogsamma konsekvensanalyser innan de följer MTP-rådets rekommendation att sluta subventionera tyngdtäcken."
Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT
Den nationella avrådan gällande förskrivning av tyngdtäcken slår hårt mot redan utsatta grupper, både ekonomiskt och socialt. Att jämföra tyngdtäcken med behovet av läsglasögon visar på alarmerande okunskap om psykisk ohälsa och dess konsekvenser i människors vardag och för samhället i stort.

MTP-rådet fortsätter hävda att förskrivning av tyngdprodukter är en insats för tillstånd av låg svårighetsgrad, vilket vi starkt vänder oss emot. Tyngdtäcken förskrivs i Värmland till barn, unga och vuxna som under minst tre månader haft nedsatt aktivitetsförmåga eller begränsad delaktighet till följd av minst tre nedsättningar av emotionella funktioner, koncentrationsförmåga, rums- och kroppsuppfattning, perceptuella funktioner, gravt nedsatt sömnfunktion och dygnsrytm eller motorisk oro.

Detta är inga lindriga åkommor, utan tillstånd som om de förminskas eller negligeras av hälso- och sjukvården kan få förödande konsekvenser. Den psykiska ohälsan ökar inom alla åldersgrupper och är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning, något som årligen kostar samhället miljardbelopp. Att med detta som bakgrund avråda från en insats som enligt erfarenhetsbaserade kunskap visats sig kunna göra stor skillnad känns minst sagt ogenomtänkt. När det gäller området psykisk ohälsa har vi inte råd att spara. Alla insatser behövs om vi ska kunna vända den negativa spiral som vi just nu är inne i.

Vi vill avslutningsvis poängtera att vi uppmanat rådet att hänsyn ska tas till samhällsekonomiska vinster avseende flera faktorer – godkända skolresultat, minskat behov av hemtjänst eller personlig assistans, inte enbart minskad sjukskrivning. Det är just helhetsperspektivet och det personcentrerade förhållningssättet som saknas i den bedömning som MTP-rådet gjort.

Vi uppmanar region Värmland att göra nogsamma konsekvensanalyser innan de följer MTP-rådets rekommendation att sluta subventionera tyngdtäcken. Det är barn med autism, ungdomar med ätstörningar, vuxna med ADHD och äldre personer med demenssjukdom som drabbas. Vi anser fortsatt att beslutet är oförenligt med en jämlik hälso- och sjukvård och ett brott mot såväl barnkonventionen som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Elin Widmark, kretsordförande Värmlandskretsen, Sveriges Arbetsterapeuter

Ida Kåhlin, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.