Replik: Osäkra studier kan inte vara grund för skattefinansiering

Debatt
PUBLICERAD:
"MTP-rådets rekommendation innebär inte att individer ska sluta använda tyngdtäcken."
Foto: Martina Holmberg / TT
Angående Sveriges Arbetsterapeuters debattartikel, i VF 30/11.

MTP-rådets rekommendation innebär inte att individer ska sluta använda tyngdtäcken. Rekommendationen baseras istället på det orimliga i att skattefinansiera produkter där tydlig patientnytta inte har visats.

Bakgrunden är förfrågningar bland annat från hjälpmedelschefsnätverket som önskade vägledning om ifall subventionering av tyngdtäcken kunde motiveras utifrån patientnytta samtidigt som de såg en ojämlik förskrivning i landet. MTP-rådet har utvärderat de vetenskapliga studier som finns på området. Vid objektiv sömnmätning med rörelsedetektorer (som visar tid till insomning, uppvaknanden/natt eller total sömntid) har inga studier med kontrollgrupp visat patientnytta. Då, liksom för studier utan kontrollgrupp, är det fel att sätta stor tilltro till subjektiva och självskattade mått som antyder viss nytta, eftersom risken för snedvridning av resultatet (bias) blir mycket större.

Vi håller med debattörerna om att hjälpmedel kan vara svårt att utreda, men just här finns robusta metoder tillgängliga för att vetenskapligt visa på eventuell patientnytta med avseende på sömnbesvär.

Det är av flera skäl anmärkningsvärt att debattörerna uppmanar rådet att inkludera minskad sjukskrivning i den hälsoekonomiska analysen. Dels saknas helt data som visar att tyngdtäckesanvändning leder till minskad sjukskrivning, dels är det i konflikt med människovärdesprincipen att prioritera insatser för personer i arbete framför individer utanför arbetsmarknaden till exempel äldre eller personer med grav funktionsnedsättning. Rådets uppdrag från samtliga regioner är att bidra till en rättvis och jämlik vård, vilket innebär att varje skattekrona ska användas där den gör mest nytta för de som har de största behoven. En insats med osäker nytta, för ett tillstånd av låg svårighetsgrad måste därför ställas i relation till väldokumenterade insatser till de svårast sjuka. Däremot kan sådana metoder användas inom ramen för egenvård, speciellt om kostnaden är rimlig och individen själv kan avgöra om man tycker att hjälpmedlet fungerar (jämför läsglasögon).

Vi välkomnar nya högkvalitativa studier av tyngdtäcken och ser även att regionerna kan subventionera tyngdtäcken i studier.

Jan Liliemark

ordförande MTP-rådet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.