Debatt: Mäns våld mot kvinnor måste upphöra

Debatt
PUBLICERAD:
Under den pågående pandemin förvärras problemen med våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.
Foto: Anders Wiklund/TT
Att leva fritt från våld är en mänsklig rättighet. Ändå utsätts tusentals kvinnor i Sverige för våld och övergrepp på daglig basis.

Oftast där de borde vara tryggast, i hemmet, av en man de levt i en nära relation med. Detta uppmärksammas särskilt 25 november, internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Under den pågående pandemin förvärras problemen med våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Allt fler pressas av ekonomisk utsatthet och många är socialt isolerade.

Varje år dödas 20 kvinnor i Sverige av en man de haft en nära relation med. Tusentals kvinnor flyr varje år, lever gömda för att rädda livet på sig och sina barn. Traumatiserade barn och kvinnor som utsatts för och bevittnat våld men sällan får det stöd de behöver. Om något annat i samhället systematiskt skulle skada och döda så många, skulle det klassas som ett allvarligt samhällsproblem. Det skulle vara oacceptabelt att det bara fortsatte.

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att tillgodose stöd och hjälp för brottsoffer, med särskilt ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn. Unizon, som samlar 130 kvinnojourer, har tillsammans med Män för jämställdhet tagit fram en rapport om hur kommunerna lever upp till detta.

Resultaten visar att 1 av 10 kommuner inte bedriver något våldsförebyggande arbete, hälften av de som svarat har ingen skriftlig strategi. De flesta anger att det behövs mer personal och resurser.

Det finns därmed ett stort behov av att kommunerna i Värmland arbetar aktivt tillsammans med kvinnojourerna kring IOP (idéburet offentligt partnerskap). Det är just nu mer akut än någonsin eftersom pågående pandemi har lett till ökat våld i hemmen samtidigt som många våldsutsatta får det svårare att söka hjälp på grund av ökad isolering och myndigheternas åtstramning gällande fysiska kontakter.

För S-kvinnor är det självklart att Sverige ska ha en nollvision mot mäns våld mot kvinnor. Kvinnojourerna måste ha en långsiktig finansiering, Vi måste erbjuda trygga vägar för kvinnor att lämna en våldsam relation. Alla kommuner bör t.ex. ha tydlig information på sin hemsida om hur du hittar lokala kvinnojourer.

Det är också av största vikt att samtliga kommuner i Värmland har en aktiv kvinnojour i närheten. Det vore också önskvärt med fler tjejjourer eftersom återkommande rapporter vittnar om att unga kvinnor och flickor möts av en allt mer våldsam sexuell kultur.

Det strukturella våldet mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle och det måste tas på allvar. Vi S-kvinnor kommer aldrig sluta ta den kampen.

Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor

Sofia Skönnbrink, distriktsordförande S-kvinnor Värmlands Län

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.