• idag
  19 jan
  -0°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  20 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   2.2 mm
 • torsdag
  21 jan
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   4.0 mm
 • fredag
  22 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  23 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Behandlades mamma som en människa?

Ledare
PUBLICERAD:
Inspektionen för vård och omsorg underkänner alla svenska regioners sätt att behandla coronasjuka på landets äldreboenden. Men Värmland hör ändå till de bättre.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Inte en enda region får godkänt när Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, granskat hur de behandlat personer på äldreboenden vid misstänkt eller konstaterad coronasmitta under året.
Inte en enda.

– Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi, så ser vi att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för låg, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

Socialstyrelsen har tidigare under året uppskattat att hälften av alla bekräftade coronadödsfall över 70 år har skett på särskilda boenden.

Det är en slående andel. I Sverige finns 1,6 miljoner personer över 70 år – och bara knappt 90 000 av dem bor på särskilda boenden! Ändå har ungefär lika många 70-plussare dött på ett boende som utanför.

Det är kanske inte så konstigt att många anhöriga nu plockat bort mammas eller pappas namn från kölistan till en plats.

Men, och detta är viktigt, nu bottnar inte Ivos kritik varken i spridningen av corona till boendena, att många där dött eller att inte alla som dött skickats till sjukhus för intensivvårdsbehandling och att detta sammantaget avslöjar svåra missförhållanden.

De som bor på särskilda boenden är som regel de allra äldsta och sköraste. Att de har sämre förutsättningar att klara en allvarlig sjukdom är förstås tråkigt, men logiskt. Det finns dessutom goda argument bakom beslut att inte forsla svårt sjuka 90-plussare till sjukhus för respiratorvård, ja till och med för att inte ge syrgas på boendet.

Men såna beslut måste ju ske utifrån den enskilda patientens behov och förutsättningar. Och just det är vad som inte hänt.

De äldre har i livets slutskede inte behandlats som fullvärdiga individer. Det är inte nödvändigtvis vården som fallerat utan människosynen där var femte coronasjuk på de granskade äldreboendena inte fått en individuell bedömning och färre än en av tio fick ett fysiskt möte med läkare.

Ivo:s granskning ger en bild av ett Sverige där äldre, med hänvisning till gruppens generella hälsotillstånd, riskerade sorteras bort. Att man i allt för många fall verkar ha ansett att det inte behövdes en individuell läkarbedömning om huruvida den enskilda patienten skulle skickas för intensivvård eftersom så få äldre ändå klarar intensivvård.

Det är, förutom en så obehaglig tanke, ett lagbrott.

Hälso- och sjukvårdslagen slår fast att ”Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.”

Men i år slängde vi den enskilda människans värdighet under bussen om hon var för gammal för att spela roll.

Det finns ändå lite ljus i det massiva mörkret. Värmland verkar vara ett.

Regionen har, konstaterar Ivo, haft så få fall av coronasmitta under den granskade perioden att underlaget inte varit tillräckligt stort för att kunna dra några definitiva slutsatser om regionen gett de äldre vård och behandling efter behov. Inget man hittat vid tillsynen tyder i alla fall på något annat.

Det vore kanske något att vara stolt över om det inte vore för att det förstås är det minsta möjliga man borde kunna kräva: Att även äldre behandlas som fullvärdiga människor.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.