• idag
  22 jan
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  23 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  24 jan
  -1°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  25 jan
  -3°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  26 jan
  -6°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Debatt: Sjöfarten behöver mer än vackra ord

Debatt
PUBLICERAD:
"Katarina Norén, om du menar allvar med din vision om mera sjöfart, se då till att sänka sjöfartens infrastrukturkostnader istället för att höja dem. Effektivisera lotsningstjänsten och hjälp oss i lobbyarbetet med att få isbrytningen finansierad av staten", skriver Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening och Anna-Karin Ekman, vd Bror Andrén i Karlstad.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Ingen blir gladare än vi när Sjöfartsverkets gd sjunger sjöfartens lov, (se VF 18 nov). Hon har helt rätt när hon skriver att det inte finns några köer på sjön och att samhället som helhet skulle vinna på att allt mer gods fördes över på köl, istället för på överfulla landsvägar och järnvägsspår.

Men när lovorden synas ser vi en verklighet som inte stöttar de vackra fraserna. För så länge sjöfarten finansieras annorlunda än de övriga transportslagen, kommer de vackra orden aldrig att realiseras.

Detta är tyvärr extra tydligt för Vänersjöfarten!

Just nu planerar Sjöfartsverkets stora höjningar av både lotsavgifter och farledsavgifter, vilket Sjöfartsverket är tvingade till eftersom statsmakterna kräver att de ska visa ett plusresultat, d.v.s. deras kostnader för muddring, utmärkning, lotsar, sjökort och allt annat som Sjöfartsverket är ålagda att utföra måste betalas av handelssjöfarten. Vi skulle köpa det resonemanget om alla transportslag behandlades lika, så är det inte. Utländska lastbilar kan nöta på svenska vägnätet utan att de i princip betalar något för det, medan stora utländska fartyg betalar hundratusentals kronor för att använda vattnet de flyter på.

Just nu vill Sjöfartsverket höja farledsavgifterna med 4,3 procent (för alla utom dom som får miljörabatt). Genom att sjöfarten måste betala dessa infrastrukturkostnader, som väg och järnväg i stor utsträckning (i relation till kostnaden) slipper, kommer inte överföringen ta fart. Det blir helt enkelt för dyrt. Om staten istället behandlade alla transportslag lika skulle kalkylen ändras och sjöfarten öka.

När det gäller lotsningsavgifterna är det ännu värre. När vi jämför lotskostnaden 2017 med dagens kostnad, ser vi nästintill en fördubbling av avgifterna. Till detta kommer Sjöfartsverkets förslag att höja avgifterna nästa år med tio procent, och sen med ytterligare 10 procent 2022, 2023 och 2024.

Det blir snabbt en ny fördubbling. Och då ska man veta att redan idag är lotsavgiften mellan 30 och 50 procent av anlöpskostnaden när man går sjövägen till Värmland.

Ska vi kunna stoppa utvecklingen med allt tommare vattenvägar krävs det alltså att det offentliga Sverige ger transportslagen lika förutsättningar. Kan järnvägens trafikledning finansieras via statskassan borde Sjöfartsverkets VTS-centraler också göra det. Snöröjer vi våra landsvägar via statliga anslag, borde isbrytningen på Vänern finansieras på samma sätt.

Katarina Norén, om du menar allvar med din vision om mera sjöfart, se då till att sänka sjöfartens infrastrukturkostnader istället för att höja dem. Effektivisera lotsningstjänsten och hjälp oss i lobbyarbetet med att få isbrytningen finansierad av staten; då slipper vi höjningar och till på köpet får vi pengar över till en miljöfond som bidrar till att öka sjöfartens miljöprestanda än mer.

Vi drömmer alla om att mer gods ska föras över från väg till sjö, och vi vet att det är inlandssjöfarten som har den största potentialen – om den ges rätt förutsättningar!

Anna-Karin Ekman, vd Bror Andrén i Karlstad, skeppsmäkleri och fartygsagentur som varje år sköter närmare 300 anlöp i hamnarna runt Vänern.

Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening med 126 medlemsföretag i hela Sverige.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.