• torsdag
  26 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  27 nov
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  28 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  29 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Replik: Taktila plattor bidrar till självständighet

Insändare
PUBLICERAD:
"Vi har sedan 2015 arbetat med att systematiskt bygga bort brister i utemiljön, i område efter område", skriver Carl Ewensson, ansvarig för tillgänglighetsarbetet i gatumiljön på Karlstads kommun.
Foto: Håkan Strandman
Insändarskribenten ”Asfalt duger gott”, i VF 13/11, undrar hur Karlstads kommun tänker kring de nya plattorna med ojämna mönster som finns på många olika ställen på våra gator.

Plattorna du hänvisar till med räfflor och bollar är till för att visa riktningen för de som har synnedsättningar.

De som har svårt för att se kan inte alltid veta när det finns en passage över vägen eller vilken riktning den är. Med hjälp av de taktila plattorna vi lägger i marken kan de känna sig fram med sin vita käpp.

Vårt tillgänglighetsarbete går ut på att personer med olika typer av rörelsenedsättning eller synnedsättning lättare ska kunna ta sig fram självständigt utan hinder. För precis som du säger är tillgänglighet ett lagkrav och i grunden är det en fråga om alla människors lika värde och rättigheter.

Vi har sedan 2015 arbetat med att systematiskt bygga bort brister i utemiljön, i område efter område. Planen för hur bristerna ska åtgärdas har tagits fram i samarbete med Handikappföreningarna i Karlstad. Organisationens representanter för personer med nedsatt synfunktion har deltagit i arbetet och har godkänt planen.

Metoderna med taktila och kontrasterande ledstråk och varningsplattor har sin grund i plan- och bygglagens krav, samt Boverkets föreskrifter och rekommendationer. Metoderna är väl kända och inarbetade i hela Sverige, såväl som internationellt. Vid sidan av de taktila stopplattorna med knoppar/”golfbollar”, så ska det alltid finnas en jämn och slät yta vid övergångsställen och gångpassager, där även nivåskillnad mellan trottoar och gata ska vara nollad.

Den som är beroende av en slät yta kan då använda ytan bredvid de taktila plattorna. Asfalt duger gott i de allra flesta fall men för många bidrar dessa taktila plattor till en självständighet i trafiken som är viktig att värna om. Karlstad ska vara en kommun för alla! Du kan läsa mer om vårt arbete på karlstad.se/tillgangligagator.

Carl Ewensson

projektör och ansvarig för tillgänglighetsarbetet i gatumiljön på Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.