Debatt: Låt oss välja att rädda andra

Debatt
PUBLICERAD:
"Det bör bli tillåtet att ge intensivvård för att rädda organ när vi ska dö, så länge vi inte lider mer eller inte får vård vi behöver", skriver Lina Nordquist, riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson (L) och Eva Julin Dombrowe, regionråd, (L).
Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT
Mer än åtta av tio av oss vill donera, men inte ens två finns i donationsregistret. För få tar idag steget att anmäla sig, vilket i sin tur bidrar till att en person varje vecka dör i väntan på organ i vårt land.

Vi i Liberalerna vill ändra lagen. Varje vuxen, beslutskapabel människa har ett val och ett ansvar att göra sin vilja känd. Lagar och regelverk behöver tydligare utgå från den förkrossande majoritet som vill donera, och samtidigt ovillkorligt respektera den som sagt nej. Våra anhöriga bör inte ha veto, bara vidareförmedla vår vilja – beslutanderätten ska vara vår egen och ingen annans.

Det bör bli tillåtet att ge intensivvård för att rädda organ när vi ska dö, så länge vi inte lider mer eller inte får vård vi behöver. Det skulle rädda liv att under ett par dygn hålla respiratorn igång, ge oss läkemedel och vårda våra kroppar för okända andras skull, när hoppet är ute för oss själva.

Lagändringar kräver stärkt kunskap. Vi vuxna måste alla förstå vad vi tar ställning till och redan som skolelev behöver man få samtala om detta. Kunskapen behöver också stärkas om vården av donatorer och mottagare och om anhörigstöd. Det kräver fler regionala donationscentra i landet, som kan kvalitets- och utvecklingsarbete och kan stötta och utbilda sjukvården. Inte minst behövs intensivvårdsplatser med kompetensutveckling och riktigt god arbetsgivarpolitik för att behålla de allra kunnigaste.

Vår dödlighet är hundraprocentig, men den dag vi dör kan vi kanske hjälpa åtta andra. De kroppar vi inte längre behöver kan ge dem livet tillbaka.

Lina Nordquist, riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson (L)

Eva Julin Dombrowe, regionråd, (L)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.