Laga en riktigt sjuk försäkring

Ledare
PUBLICERAD:
Försäkringskassan administrerar ett sjukt system för sjukskrivna.
Foto: Jessica Gow/TT
Ekonomiskt bistånd, det som förr kallades socialbidrag, ska vara en tillfällig lösning under en kort tid för den som plötsligt saknar försörjning. Nu visar en granskning att en av åtta som söker hjälp hos kommunens socialtjänst egentligen är sjukskrivna. Det är ett oacceptabelt läge. Sjuka människor ska inte behöva gå till socialkontoret och be om pengar.

Det är LO:s tidning Arbetet som gjort granskningen. Den visar att 18 000 sjukskrivna sökt ekonomiskt bistånd i år. 16 500 av dem får inte en krona från Försäkringskassan. Resterande 1 500 får så lite att de inte klarar ekonomin.

Allt fler drabbas. På tio år har antalet ökat med 42 procent, visar tidningens granskning. Samtidigt har Försäkringskassan blivit allt hårdare i sina bedömningar. Avslagen är fyra gånger fler nu jämfört med 2015.

Gemensamt för dem är att de är sjukskrivna av läkare. Men sjukintyget ger inte någon automatisk ekonomisk trygghet. Annika Bäckström i Piteå berättar sin historia i tidningen.

Efter 20 år som anställd försäljare på Lindex gick hon in i väggen för sju år sedan. Depressioner och värk är hennes vardag. Hon har gjort en resa som många andra i liknande situation.

Först beviljad sjukpenning, sedan nekad ersättning. Ett varv på Arbetsförmedlingen med a-kassa och aktivitetsstöd. Sedan utförsäkrad, trots att både läkare och Arbetsförmedlingen hävdar att hon saknar arbetsförmåga. Överklagat beslut och vunnit i förvaltningsrätten, men sedan blivit nekad igen.

För ett år sedan var pengarna slut och hon tvingades vända sig socialtjänsten för att hon och den 13-åriga dottern skulle få mat på bordet. Men för att få ekonomiskt bistånd måste hon först vara inskriven på Arbetsförmedlingen och riktigt fattig, utan tillgångar. Det är förnedrande och svårt. Nu är Annika beroende av allmosor från sin mamma och de vuxna barnen.

Ekonomiskt bistånd ska inte användas på det här sättet. Men sedan Alliansregeringen försämrade sjukförsäkringen 2008 har det sett ut så här.

Socialdemokraterna gjorde den till en valfråga både 2010 och 2014, men har i regeringsställning inte gjort något allvarligt försök att ändra på de hårda reglerna och laga en trasig försäkring. Stupstocken togs visserligen bort 2016, men Försäkringskassan hårda bedömningar gäller fortfarande.

I nästa års budget satsas 105 miljarder kronor på olika reformer, men inte en krona går till att förbättra sjukförsäkringen. Det är inte en prioriterad fråga för regeringens samarbetspartier.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) är medveten om bristerna i sjukförsäkringen, men gör inte tillräckligt för att få bort dem.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) tog emot en utredning i våras med förslag som skulle göra försäkringen mer flexibel och begriplig. Men ingenting händer, trots att Shekarabi är medveten om bristerna.

– Tanken med vår socialförsäkring är inte att människor som är sjuka och därmed saknar arbetsförmåga ska hänvisas till försörjningsstöd. Vi har ett regelverk i dag som inte inkluderar alla utan där människor faller ut ur systemet, säger han till Arbetet.

Det måste därför vara hans uppgift att snarast möjligt ändra på det. Sjuka ska inte vara en möjlig besparingspost i budgeten.

Lagförslag kommer så fort det finns politiska förutsättningar för att genomföra dem, säger Shekarabi. Det lär i bästa fall betyda först i budgeten för 2022.

Men varför invänta att Centern och Liberalerna besinnar sig och inser att en förändring är nödvändig? Det står ingenting i januariavtalet om sjukförsäkringen så varför kan inte regeringen lägga ett skarpt förslag i riksdagen och ta en riktig debatt i frågan?

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.