Hoppa till huvudinnehållet

Debatt: Vårdval för större patientinflytande

Publicerad:
"Patienters medskapande av sin egen hälsa och vård är ofta en förbisedd resurs som i högre utsträckning behöver tillvaratas och stödjas."
"Patienters medskapande av sin egen hälsa och vård är ofta en förbisedd resurs som i högre utsträckning behöver tillvaratas och stödjas." Foto: Håkan Strandman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Replik angående Peter Frankes ledare i VF 28/10.

Nej, Värmlandssamverkan (M, C, SiV, KD, L & MP) har inte föreslagit att ”privatisera psykiatrin”.

Att påstå det är att helt misstolka vårt initiativ. Vi vill undersöka förutsättningarna för att införa ett vårdval likt det vi idag har inom Vårdval vårdcentral och Vårdval fysioterapi. Vi är för ett lärande, och en genomlysning av de aktuella förutsättningar i Värmland som förmodligen också förbättrar vår egen verksamhet. Att peka på enskilda misslyckande eller enskilda framgångar är inte en vilja att lära och utvecklas. Därför anger vi tydligt med vårt initiativ att vi vill involvera patientföreträdare, anställda och privata aktörer samt tidigare vårdvalserfarenheter i utredningen.

Vi arbetar för att i likhet med regeringens utredare i utredningen ”God och nära vård, en primärvårdsreform”, skapa en hållbar hälso- och sjukvård med hög kvalitet, där man som patient och närstående känner delaktighet och trygghet, som skattebetalare känner förtroende, och där man som medarbetare väljer att arbeta.

Att öppna upp för möjligheten att fler med eftersökt kompetens ska kunna komplettera nuvarande vårdutbud är något helt annat än att privatisera. Det handlar om att lämplig yrkesgren inom området kan välja att verka genom eget företag eller som anställd hos ett privat företag men ändå verkar inom de av Region Värmland angivna regelverket för en gemensam regel- och finansieringsmodell.

Enligt regeringens utredning resoneras det ingående om dessa frågor. Där är slutsatsen att valfrihetssystemet kan behöva inrättas även inom psykiatrin. Delvis utifrån behovet att stärka patienternas ställning, men också utifrån att tillförsäkra att vi tar vara på yrkesgrenarna, som där anges som en ”relativ eller absolut brist” eftersom kompetens finns i större utsträckning än vad regioner och kommuner lyckas att rekrytera, eller behöver stimuleras för att behov och tillgång ska överensstämma.

För att skapa den moderna vård som möter dagens och morgondagens behov och förväntningar behöver vi lära av patienter och deras närstående och låta deras behov av preferenser och resurser vara en utgångspunkt i utformningen och utvecklingen av Hälso- och sjukvården. Patienters medskapande av sin egen hälsa och vård är ofta en förbisedd resurs som i högre utsträckning behöver tillvaratas och stödjas. Vi vill tillsammans med dem samt anställda och vårdföretagare – utveckla hela vårdkedjan till en tillgänglig vård med bästa vårdkvalitet!

För Värmlandssamverkan i hälso- och sjukvårdsnämnden

Marianne Utterdahl (SiV), ordförande

Eva Julin Dombrowe (L), 2:e vice ordförande

Henrik Samuelsson (M)

Jens Östergren (C)

Susanne Engstad Clarke (KD)

Robert Halvarsson (MP)

Artikeltaggar

DebattEva Julin DombroweHenrik SamuelssonJens ÖstergrenMarianne UtterdahlRobert HalvarssonSusanne Engstad ClarkeVärmlandssamverkan