Insändare: Branäs väcker känslor hos många

Insändare
PUBLICERAD:
"För oss lokalbor är den lokala service som Branäsanläggningen medfört ovärderlig."
Foto: Håkan Strandman
De flesta inläggen i tidningar och på sociala medier handlar om höga kostnader för Torsby kommun.

Det framförs även att kommunen inte får några skatteintäkter eftersom de alla anställda kommer från andra kommuner.

En tredje synpunkt är att befolkningen i Branäs minsann inte ökat alls.

Allt detta stämmer delvis men frågan förtjänar att ses i ett vidare perspektiv.

Många säsongsanställda har sin naturliga förklaring – vi har för få unga i kommunen för att kunna täcka ett behov på omkring 300 säsongsanställda. Nuvarande skatteregler gör att vi dessvärre går miste om skattepengarna men det tycker jag man ska jobba för att ändra. Dessutom har faktiskt själva Branäsanläggningen i dag 32 personer med åretruntanställning på lönelistan - personer som bor och betalar skatt i Torsby kommun.

Det stämmer att åretruntboendet i Branäs by inte har ökat men det har inte heller minskat. Det handlar om betraktarens inställning – är glaset halvfullt eller halvtomt.

Jag vill belysa det positiva som Branäsanläggningen medfört i norra Värmland.

All byggnation kräver entreprenörer och här har skapats lokala jobb genom behovet av markarbeten, framdragning av vatten, avlopp och el. Det sistnämnda har gett det lokala elföretaget Näckåns el goda förutsättningar till expansion som kommit alla lokala abonnenter till del.

Husbyggnationerna har inneburit att vi i dag har omkring 10 små bygg-, el-, vvs-, mattläggnings- och måleriföretag mellan Ambjörby och Sysslebäck och det ger kring 40 lokala arbetstillfällen.

Till detta kommer de anställdas familjer och den värdefulla kompetens som deras partner bidrar med i kommunens övriga privata och offentliga verksamheter.

Sedan kan man inte bara se till kostnader för kommunen - här finns också intäkter. Byggloven för ca 35 fritidshus, lägenhetshotell och bostadsrätter är en god hjälp vid finansiering av den bygglovsverksamhet som kommunen, oavsett Branäs, måste ha.

Så till kostnaderna för renovering av reningsverket i Ransby. Vid byggstart är 34 precent av de anslutna hushållen från Branäsområdet – övriga 66 procent är anslutna till kommunens övriga 18 reningsverk. Man ska inte glömma att de intäkter som kommer från alla våra fritidshusägare även bidrar till resten av vatten och avloppsverksamheten. En annan intäkt är de 27 miljoner som kommunen årligen får in som fastighetsavgifter från fritidshusen – en summa som hela tiden ökar.

För oss lokalbor är den lokala service som Branäsanläggningen medfört ovärderlig. Från Värnäs till Sysslebäck finns i dag 4 bensinstationer, 3 affärer med generösa öppettider och bra sortiment, bilverkstäder och Sysslebäcks ”Claes Olsson” samt blomsteraffär och ett antal välrenommerade restauranger. Till detta kommer Vårdcentral, apotek och Folktanvård.

Sammanfattningsvis vill jag påstå att satsningen i Branäs varit avgörande för möjligheten att bo kvar i norra Klarälvdalen.

Min vision för Torsby kommun 2040 är Torsby-Branäs kommun.

Alf Larsson, Ransby

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.