Insändare: Oförändrad skatt handlar om vägval!

Debatt
PUBLICERAD:
"Att höja skatten i lågkonjunktur stryper utvecklingen", skriver alliansen i Arvika.
Foto: Håkan Strandman
Socialdemokraterna med stödpartierna (V) och (MP) höjer nu återigen skatten vilket innebär att Arvika kommun kommer ligga långt över snittet i Sverige.

Nu när ekonomiutfallet ser bättre ut än i våras så ville Allianspartierna (M, C, L och KD) att skattesatsen skulle tas upp för omprövning, vilket Söderström själv nämnde under budgetberedningen i våras. Men nu vägrar Socialdemokraterna att ta upp frågan på nytt. Höjer skatten och låter medborgarna betala notan.

Vad vill då Alliansen?

Ingen skattehöjning 2021 – det kan räknas hem med de statsbidrag som tillkommer Arvika, pågående effektivisering och ytterligare åtgärder som t ex minskning av tjänster inom den centrala administrationen, justeringar av den politiska organisationen och senareläggning av några investeringar. Även effektiviseringar inom bolagen för att undvika avgiftshöjningar och driftskostnader för verksamheterna i kommunen.

För att bromsa kostnadsutvecklingen behövs förändrat arbetssätt, ambitions sänkningar, tydligare styrning och ledning för vad som ska prioriteras och konkurrensutsättning av vissa verksamheter.

Det behövs organisationsförändringar för ökat fokus på näringslivet vilket ger fler jobb och ökade skatteintäkter. Kommunen behöver bli en möjliggörare.

Att höja skatten i lågkonjunktur stryper utvecklingen. När Arvikaborna får behålla mer pengar i plånboken ökar konsumtionen och det ger arbetstillfällen som i sin tur ger skatteintäkter. Det kan också innebära att färre behöver försörjningsstöd.

Tidigare förslag från Alliansen hade kunnat bromsa den negativa utvecklingen men de avfärdades. Vi måste redan nu vidta kraftfulla åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen. Kommundirektören har nu initierat vissa åtgärder för att minska kostnaderna, vilka kommer ge effekt under kommande år. Beslut om skattesatsen tas varje år och prognosen för kommunens skatteintäkter för nästa år ser nu bättre ut än vad som befarades i våras när beslutet om den stora höjningen togs. Så låt oss ta ett år i taget när det gäller vilken skatt Arvikaborna ska betala. Och inte höja skatten förrän det verkligen behövs! Alliansen har förslag som gör att vi kan behålla nuvarande skattesats och åtgärder som både i närtid men framför allt på sikt ger effekt. Dessa åtgärder innebär inte neddragningar inom kommunens kärnverksamheter – skola, vård och omsorg!

Det är under all kritik att Socialdemokraterna inte ens vill diskutera de möjligheter som finns för att undvika en skattehöjning. Senast 31 oktober ska skattesatsen för nästa år beslutas. Nu har majoriteten få dagar kvar för att visa Arvikaborna att ni är ansvarsfulla med våra skattepengar.

Susanne Engstad-Clarke

Kristdemokraterna

Gösta Frödin

Liberalerna

Anders Bergfjord

Centerpartiet

Kristina Bengtsson Nilsson

Moderaterna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.