Vad håller universitetet på med?

Ledare
PUBLICERAD:
Ledningen för Karlstads universitet behöver ge en bättre förklaring till varför CFBUPH:s föreståndare inte fick fortsätta.
Foto: Helena Karlsson
Karlstads universitets rektor Johan Sterte säger att Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH) gått kräftgång de senaste åren och det är skälet till att de inte vill förlänga föreståndaren Curt Hagquists anställning. Det är en dålig och falsk förklaring. Vad händer egentligen på Karlstads universitet?

I fjol firade centrumet tio år med en internationell konferens med forskare från Kanada, Australien och Storbritannien. Forskning kring ungas psykiska hälsa blir allt viktigare i takt med att ohälsan växer på flera håll. Ökad användning av antidepressiva läkemedel och fler självmord bland unga är mycket oroväckande.

CFBUPH har varit framgångsrikt och satt Karlstads universitet på den internationella kartan. Professor Curt Hagquist har lett verksamheten sedan den startades. Nu när han fyllt 68 år vill inte universitetsledningen ha honom kvar.

Han erbjöds en 30-procentig anställning fram till årsskiftet. I stället plockar Göteborgs universitet över honom på en treårig anställning som gästprofessor. Där duger hans gedigna kompetens och erfarenhet, men inte i Karlstad.

Curt Hagquist fick inte vara kvar i Karlstad, men Göteborgs universitet erbjöd honom tre år som gästprofessor.
Foto: Åsa Eneljung

Centrumets styrelse skrev i våras ett brev till universitetsledningen och vädjade om att Hagquist skulle få vara kvar som senior professor till 30 april 2022. Då hade det funnits gott om tid att hitta en efterträdare, men den tiden ville inte rektor ge. Nu står centrumet vingklippt utan ledning.

Tre tunga namn i styrelsen har hoppat av. Bland annat stressforskningens fader Lennart Levi, nu 90 år.

– Obegripligt och oprofessionellt, säger den tidigare ordföranden i styrelsen för CFBUPH, professor Erland Hjelmquist, Göteborgs universitet.

– Jag har aldrig sett maken till slöseri med dyrbara forskningsresurser, säger professor Arne Holte, en annan avhoppad ledamot i styrelsen i ett pressmeddelande.

Rektor Johan Stertes förklaring till varför Curt Hagquist måste sluta håller inte.
Foto: Helena Karlsson

Karlstads universitets rektor Johan Sterte tycker att det är ”rallarsvingar till höger och vänster utan någon större substans”. Den största rallarsvingen delar han själv ut när han gör sig av med föreståndaren och äventyrar framtiden för verksamheten.

Han säger att centrumet inte haft den positiva utveckling man strävat efter utan gått kräftgång. Det är inte sant, vilket brevet han tog emot i våras vittnar om. Det var undertecknat inte bara av de tre nu avhoppade styrelseledamöterna utan även av kommunalrådet Linda Larsson (S), regionrådet Elisabeth Kihlström (KD) och regionens tidigare forskningschef Kersti Theander.

I brevet redovisas vad CFBUPH åstadkommit de senaste åren. Produktiviteten har aldrig varit så hög. 20 artiklar publicerades i vetenskapliga tidskrifter under 2019. För varje publicering rasslade det in pengar till universitetet. Artiklarna var dessutom citerade nästan 2 800 gånger.

Centrumet har varit framgångsrikt på att dra till sig externa forskningspengar. Imponerande 75 procent av verksamheten är externt finansierad, och det internationella ryktet och samarbetet är gott.

Fakta talar sitt tydliga språk. Centrumet går inte bakåt, utan har varit en stor tillgång för universitetet. Och rektor är fortfarande svaret skyldig varför föreståndaren inte fick fortsätta.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.