Så svepte pandemin över länet – visiren en avgörande faktor