Replik: Flygplatsen är viktig för hela samhället

Debatt
PUBLICERAD:
"Vi tycker det är naturligt att Region Värmland tar sitt samhällsansvar och säkerställer att det finns en infrastruktur för flygtrafik."
Foto: Håkan Strandman
Anna Hammar (V) skriver i en debattartikel från den 24 september om Region Värmlands satsning på Karlstad Airport. Vi regionföreträdare för M, C, SiV, KD och L anser att debattartikeln innehåller ett flertal felaktigheter som riskerar att ge läsaren en falsk bild av hur samhället fungerar.

Vi anser att Karlstad Airport är en samhällsviktig infrastruktur för att hela Värmland ska kunna leva. Vi tycker det är naturligt att Region Värmland tar sitt samhällsansvar och säkerställer att det finns en infrastruktur för flygtrafik. Under lång tid har Karlstad kommun ensam stått som ansvariga för Karlstad Airport och det är inte längre rimligt utifrån de förutsättningar flygplatsen har. I samverkansavtalet mellan alla värmländska kommuner och Region Värmland framgår det att det är en regional angelägenhet att verksamheten vid flygplatsen kan upprätthållas över tid.

Det är ett rent felaktigt påstående att Region Värmland först nu kommer att bidra ekonomiskt till Karlstad Airport. Det har vi gjort tidigare genom kommunalförbundet Region Värmland regionala stöd, men då till skillnad från nu, utan direkta påverkansmöjligheter.

Karlstad Airport är utpekad av näringslivet som en viktig infrastruktur för att branscher och företag i Värmland ska kunna växa. Utan möjligheten att kunna flyga till och från Karlstad är risken hög att företag väljer att etablera sig på andra orter vilket innebär att arbetstillfällen försvinner. Vi tror på ett samband mellan ett starkt näringsliv och ökade skatteintäkter. Vi ansvarar för att flygplatsen skapar bra förutsättningar för värmländska företag att växa och att det skapar de inkomster som Anna Hammar efterfrågar i sin debattartikel. För oss blir det därmed en prioriterad uppgift att skapa förutsättningar för ett levande näringsliv.

I arbetet med Region Värmlands utvecklingsstrategi “Värmlandsstrategin”, som tas fram i bred samverkan i länet var just internationella resor av betydelse och Karlstad Airport utpekas som särskilt viktig för näringslivet i hela länet, till skillnad från skribentens bedömning om att detta primärt skulle gälla Karlstadtrakten.

Skribenten lyfter även i sin debattartikel att “vad gäller svensk luftambulans och ambulanshelikopter finns andra lösningar”. Vi undrar då, vilka andra lösningar? Vi ser att ambulanshelikoptern och Svensk luftambulans service och utbildningsplats, som kräver en dygnet runt-öppen flygplats, ska ha sin utgångspunkt på en välfungerande flygplats, nära regionens största akutsjukhus. Det är både lämpligt och i sig ett kostnadseffektivt alternativ. Hur tänker Vänsterpartiet om regionens brandflyg? Finns det även där andra alternativ?

Till sist menar skribenten att Karlstad kommun tar pengar från regionens ”kassa”, detta stämmer inte. Regionen investerar och tar ansvar för länets största flygplats, som är viktig för hela Värmland. Vi ser vikten av en stabil flygplats där vi är med och tar ansvar. Detta kommer gynna alla Värmlands medborgare, företag och regionens skatteintäkter positivt.

För Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Stina Höök (M)

Ola Persson (C)

Marianne Utterdahl (SiV)

Elisabeth Kihlström (KD)

Eva Julin Dombrowe (L)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.