Debatt: Investering på CSK skapar möjligheter

Debatt
PUBLICERAD:
"Även om investeringen kan vara skrämmande rent ekonomiskt så behöver det vägas mot varför spaden måste sättas i marken", skriver socialdemokraternas tre regionråd.
Foto: Peter Bäcker
Investeringen på Centralsjukhuset i Karlstad är nödvändig för att regionen ska kunna förbättra arbetsmiljön för personalen och utveckla hälso- och sjukvården för värmlänningarna, men kostnaderna för byggnationen får inte gå ut över övrig vård i Värmland, skriver socialdemokraternas tre regionråd i opposition idag.

Under Regionfullmäktige i september togs ett historiskt beslut om att investera närmare 7 miljarder för ombyggnation av Centralsjukhuset i Karlstad. En svindlande hög siffra, men nödvändig och den förpliktar. För oss som opposition är det viktigt att skattebetalarna inte har tagit en alltför stor ekonomisk risk. Därför har vi under beslutsprocessen sett ett behov av att stärka den politiska förankringen. Under byggprocessen kommer regionfullmäktige nu inför varje etapp att fatta beslut för ett igångsättande. Det gör enligt oss att regionfullmäktige får en kontrollfunktion så att kostnaderna för byggnationen inte skenar iväg. Det är särskilt viktigt då de ekonomiska underlag som regionen tagit fram säger att avskrivningskostnaderna på sikt beräknas öka snabbare än skatteintäkterna. Vi socialdemokrater ville till beslutet få med en skrivelse om att investeringen inte får innebära minskat utbud inom sjukvård i övriga Värmland. Dessvärre fick vi inget gehör hos de andra partierna i regionfullmäktige för ett sådant förtydligande.

Även om investeringen kan vara skrämmande rent ekonomiskt så behöver det vägas mot varför spaden måste sättas i marken. I de samtal vi haft med både personal och fackliga organisationer har budskapet varit tydligt. Stora delar av nuvarande lokalerna är inte anpassade för dagens och framtidens sjukvård. Det måste bli bättre för både patienten och personalen med en hållbar arbetsmiljö. Ta exemplet med akutmottagningen så är den byggd för att klara ett patientflöde på 40 000 men tar idag emot över 60 000 patienter. Hur många kvinnor har inte efter en förlossning fått gå igenom korridoren för att det saknats ett badrum på rummet? Det säger en del om behoven som finns.

Nya fina vårdavdelningar, bra behandlingslokaler och bästa möjliga vårdmiljöer är en viktig förutsättning, men det räcker inte. Vårdens alla kompetenta medarbetare behöver ha fler kollegor. Därför är det en välkommen satsning som den socialdemokratiska regeringen gör på att bygga ut antalet platser på Karlstads Universitet. Det skapar förutsättningar för fler att kunna utbilda sig till sjuksköterska eller att gå annan vårdrelaterad utbildning.

Låt oss avslutningsvis även tänka lite innovativt och nyskapande kring byggnationen. Efter en motion från oss ska nu Region Värmland ta fram en träbyggnadsstrategi. Visst vore det häftigt om regionen kunde bygga det första sjukhusbyggnaden i världen helt i trä? Genom att bygga med trä kan regionen vara en förebild för ett hållbart fossilfritt samhällsbyggande. Samtidigt skickas en viktig signal till det värmländska näringslivet om att regionen tror på skogen som byggnadsmaterial.

Vi Socialdemokrater ser det som vår uppgift att skapa förutsättningar för fler jobb och utveckling samtidigt som vi arbetar för en jämlik hälso- och sjukvård av högsta kvalitet.

Ulric Andersson (S) regionråd i opposition

Åsa Johansson (S) regionråd i opposition

Mats Sandström (S) regionråd i opposition

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.