Gärna en favorit i repris

Ledare
PUBLICERAD:
Parterna som skrev under det historiska avtalet på Grand Hotell i Saltsjöbaden 1938. Läge för favorit i repris i dag?
Foto: PRESSENS BILD
Onsdag 30 september 2020 kommer att skrivas in i den moderna svenska historien. Antingen blir det dagen när fack och arbetsgivare skrev under en uppgörelse lika viktig som Saltsjöbadsavtalet 1938. Eller också blir det dagen när den svenska modellen skjuts i sank och politikerna tar över.

Både fack och arbetsgivare är överens om att avtalet som skrevs under på Grand Hotell i Saltsjöbaden för drygt 80 år sedan har tjänat Sverige väl. Både vinst- och löneutvecklingen har varit god. Svensk arbetsmarknad har varit inriktad på samförstånd och kompromisser. Antalet konflikter har varit jämförelsevis få.

Nu är arbetarna i LO, tjänstemännen i PTK och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv lika överens som de var 1938 om att det är viktigt att de landar en överenskommelse i morgon. Annars kommer politikerna att ta över och lagstiftningsvägen bestämma reglerna på svensk arbetsmarknad.

Det kan bli smärtsamma kompromisser för förhandlarna i LO-borgen.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Förhandlingarna pågår intensivt in i det sista och tidspressen är hård. Det sägs att de sker i ”konstruktiv anda”, men knäckfrågorna är inte lösta och motsättningarna stora. Arbetsgivarna vill göra det lättare och billigare att säga upp, LO lämnar förhandlingsbordet när orden ”saklig grund” kommer upp.

Men även Svenskt Näringsliv måste ge en hel del för att förhandlingarna ska gå i lås.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Att förena fackens krav på bättre trygghet med arbetsgivarnas önskan att få bestämma mer blir inte lätt. LO och PTK är inte överens i alla frågor. LO-förbunden har också varit splittrade.

Båda sidor måste släppa på prestigen och bjussa på en hel del till motparten. Det handlar inte bara om anställningsskyddet utan även om omställningsstödet till den som mister jobbet och om den framtida a-kassan.

Måtte förhandlingarna gå i mål med ett nytt avtal, som kan få slut på årtionden av diskussion. En krasch betyder att politikerna griper in och det är inte alls säkert att resultatet blir bättre för någon av parterna.

Januariavtalet innehåller den olyckliga punkten som säger att arbetsrätten ska moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Så snart samarbetspartierna C och L säger ”moderniseras” vet man att det handlar om att försämra för arbetstagarna och göra det bättre för företagarna.

Det står också i januariavtalet att om parterna inte kommer överens ska den utredning som presenterades i somras genomföras redan 2021. Problemet är den utredningen ”glömde” bort en viktig del av januariavtalet om att ”en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls”.

Stefan Löfven gjorde direkt klart att utredningen inte kan bli lag eftersom den rubbar balansen rejält till arbetsgivarnas fördel. Inte bara LO höll med utan även TCO och Saco.

Annie Lööf och Nyamko gjorde lika klart att januariavtalets skrivning om att utredningsförslaget ska bli lag ska gälla ograverat. Det är bäddat för konflikt som kan leda till regeringskris. Vänsterpartiets hot om att fälla regeringen om de försämrar arbetsrätten kan bli verklighet, trots att det verkar osannolikt att företagsvänliga M, KD och SD skulle rösta mot sin politiska övertygelse.

Säkrast är ändå att parterna blir överens i dag utan politisk inblandning. Även om det innebär att såväl LO, PTK som Svenskt Näringsliv får en del obehagligt sura äpplen att bita i.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.