Replik: Det finns en långsiktig planering för gatorna

Debatt
PUBLICERAD:
I ett öppet brev angående skicket på cykelvägen längs Sandbäcksgatan, i VF 19/9, ställdes bland annat frågan om åtgärder ska göras i närtid. Här kan jag ge ett snabbt svar och det är JA, skriver Henrik Lander (C).

Kommunens besiktning av cykelvägen visar, som brevskrivarna påpekar, att cykelvägen är i ett dåligt skick och behöver åtgärdas. Delen från Västra bron till Scandic Hotell kommer därför repareras inom kort. Teknik- och fastighetsförvaltningen har beställt underhållsåtgärder för att förbättra de mest akuta bristerna på GC-vägen.

Vi har ett stort cykelvägnät i Karlstad och vår ambition är att hålla det i så bra skick som anslagen medger. I år har vi framförallt prioriterat gång- och cykelvägar utanför de mest centrala delarna.

Den aktuella gång- och cykelvägen är med i den långsiktiga planeringen och en förstudie kommer genomföras nästa år för att se på bland annat möjligheterna till breddning som brevskrivarna önskar.

Henrik Lander (C)

Ordförande i teknik- och fastighetsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.