Debatt: Skogen – en kraftkälla för ett rättvist Sverige

Debatt
PUBLICERAD:
"Nyligen presenterade våra språkrör en historisk budgetsatsning på 10 miljarder på miljö- och klimat, varav drygt 1 miljard på skydd och skötsel av värdefull natur", skriver miljöpartisterna Per-Inge Lidén och Stina Bergström.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Hösten är en fin tid för att vandra i den värmländska skogen. Blåbären är fortfarande fina, lingonen lyser röda och svamparnas enorma undervegetationer skjuter upp och är möjliga att plocka. För oss alla. Så ser det inte ut om man reser söderut i Europa.

Allemansrätten är en urgammal sed, numera lagfäst, som gör att vi alla har möjlighet att vistas i skog och mark. En viktig rätt som också handlar om rättvisa och att Sverige är ett land för alla. Oavsett om man äger skog eller inte, oavsett om man är rik eller fattig är det möjligt att vandra genom skogarna, söka lugn och ro – och plocka bär.

Strandskyddet är en annan svensk rättighetsfråga. Sjöar och vattendrag tillhör oss alla. Istället för inhägnader och staket möts vi svenskar av tillgängliga stränder där det är möjligt att göra strandhugg med båten, gå iland och fika med långfärdsturen på skridskor – eller bada i sommarens vikar.

Vi har ett stort antal naturreservat i Värmland. Delar av skogar och marker som är undantagna från det rationella jord- och skogsbrukets användning och bevaras som miljö för friluftsliv, biologisk mångfald och plats för små och stora djur att leva och utvecklas.

Allemansrätt, strandskydd och naturreservat är viktiga delar av att bygga ett rättvist och bra Sverige för framtiden. Med Miljöpartiet i regering har över 1 000 nya naturreservat skapats eller utökats. Nyligen presenterade våra språkrör en historisk budgetsatsning på 10 miljarder på miljö- och klimat, varav drygt 1 miljard på skydd och skötsel av värdefull natur.

Att vistas i skog, mark och vattenlandskap är bra för oss människor. Vi blir helare på något sätt när vi känner närheten till och kan vistas i natur och miljö. Vi i Miljöpartiet vill kämpa för att dessa viktiga miljöer också ska vara tillgängliga för alla människor i framtiden.

Denna urgamla rätt hotas nämligen av många krafter idag. Många menar att strandskyddet är förlegat, att allemansrätten borde inskränkas och att vi inte har råd med områden där skogen får sköta sig själv till glädje för alla småkryp och växter. Det finns också starka krafter som motsätter sig nya skogsbruksmetoder.

Allemansrätt, strandskydd och naturvårdsområden handlar om rättvisa. Sverige är inte bara till för den som har råd att äga. Våra skogar, sjöar och marker är miljöer för oss alla.

Låt oss vårda och utveckla dem för framtiden.

Stina Bergström, f.d. Riksdagsledamot för Miljöpartiet (Värmlandsbänken)

Per-Inge Lidén, Språkrör Miljöpartiet Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.