• idag
  26 sep
  11°
  • Vind
   8 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   7.1 mm
 • söndag
  27 sep
  20°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  28 sep
  18°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  29 sep
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  30 sep
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Replik: Vargfrågan engagerar många

Debatt
PUBLICERAD:
"Min ambition är att alla med intresse och engagemang i viltförvaltningsfrågor ska känna sig som en del av lösningen på de utmaningar som finns inom området, och att Länsstyrelsens och Viltförvaltningsdelegationens sätt att arbeta ska bidra till detta", skriver landshövding Georg Andrén.
Foto: Håkan Strandman
Landshövding Georg Andrén svarar på Svenska Jägareförbundets öppna brev.

Rovdjursförvaltning är en viktig fråga för oss som bor och verkar i Värmland, och därför är den viktig för oss på Länsstyrelsen. Det är en fråga som engagerar, inte bara här, utan i stora delar av Sverige. Den är komplex och är ett exempel bland många där utmaningen ligger i att hantera flera, och ibland motstridiga intressen. EU, riksdagen, regeringen och ansvariga myndigheter sätter ramarna för hur förvaltningen ska bedrivas, och vilka mål som ska uppnås. Det är också fastlagt hur vi ska arbeta ute i länen, ett arbetssätt som ska säkerställa att olika, ibland motstridiga, intressen kommer till tals och är med och utformar förvaltningen.

Sedan 2009 finns det en viltförvaltningsdelegation i varje län, där politiker och representanter för olika intresseområden finns samlade. Delegationen fyller en viktig funktion som forum för dialog och har också till uppgift att fatta beslut om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i länet. Sammantaget innebär detta att Viltförvaltningsdelegationen har en central roll i att skapa ett reellt regionalt inflytande över, och förståelse för, viltförvaltningen i länet.

När det gäller den specifika frågan om licensjakt på varg kan Naturvårdsverket, som skett i år, ge länsstyrelserna möjlighet att fatta beslut om jakt. Ett sådant beslut innebär ett undantag från ett strikt förbud att döda vargar, där syftet måste motiveras utifrån ett vetenskapligt underlag samtidigt som det ställs krav på att effekterna av jakten följs upp. Detta måste tas på största allvar för att inte möjligheten till licensjakt, som är ett viktigt förvaltningsverktyg, äventyras vid en rättslig prövning.

Utöver detta har Länsstyrelsen Värmland uppdraget att tillsammans med länsstyrelserna i Dalarna, Örebro, Västra Götaland, Gävleborg, Västmanland, Uppsala och Stockholm samordna rovdjursförvaltningen länen emellan. Det innebär bland annat att man vid beslut om licensjakt på varg måste nå samsyn om hur stort jaktuttag som är möjligt inom hela området.

Inom Viltförvaltningsdelegationen, där jag är ordförande, arbetar vi på olika sätt tillsammans för större regional delaktighet i syfte att öka acceptansen för såväl viltförvaltningen som för de olika viltarternas existens. Vi är nu inne i en viktig process där vi gemensamt i delegationen ser över våra arbetsformer för att säkra tillit och respekt, samt öka förståelsen för de avvägningar som behöver göras inom viltförvaltningen. Ett aktuellt exempel, där delegationens delaktighet är av central betydelse, är arbetet med att utreda förutsättningarna för licensjakt på varg i vinter, ett viktigt underlag för det beslut som ska fattas senast 30 september 2020.

Just avvägningen mellan olika intressen är något som Länsstyrelsen, och jag som landshövding, arbetar med inom de flesta av våra verksamhetsområden. För att kunna göra det är aktivt lyssnande och dialog med länets olika intresseorganisationer, aktörer och invånare nödvändigt. När det sedan kommer till beslutsfattandet är det lagstiftningen som sätter ramarna och där har Länsstyrelsen att följa lagstiftarens intentioner och den rättspraxis som utvecklas över tid. Att värna, eller stå upp för, specifika intressen ligger däremot utanför Länsstyrelsens och landshövdingens uppdrag.

Jag har stor respekt för de olika intressen och åsikter som finns inom rovdjursförvaltningen liksom för den lagstiftning och vetenskapliga underlag som Länsstyrelsen har att förhålla sig till i arbetet med den komplexa frågan om licensjakt på varg. Min ambition är att alla med intresse och engagemang i viltförvaltningsfrågor ska känna sig som en del av lösningen på de utmaningar som finns inom området, och att Länsstyrelsens och Viltförvaltningsdelegationens sätt att arbeta ska bidra till detta.

Georg Andrén

Landshövding i Värmlands län

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.