Debatt: I perioder av kris bli bankerna ännu viktiga

Debatt
PUBLICERAD:
"Även om de lokala sparbankerna tillsammans med sparbanksstiftelserna är huvudägare med nästan 15 procent av aktierna i Swedbank tycks de överlåta åt Swedbanks ledning att bestämma var storbanken skall bedriva en verksamhet."
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Efter en kris av det slag som pandemin lämnar efter sig finns det stor risk för att vi återgår till de gamla perspektiven både i tanke och handling.

Vi ser om de stora välkända företagen kommit på fötter igen men hur det går för hantverkarna, de små industriföretagen, den kämpande butikshandelns alla utövare och näringslivet utanför de största städerna ägnas föga nationellt intresse.

Vi som ansvariga politiker i mindre kommuner, som är den största kommungruppen i landet, noterar att flertalet storbanker idag är ännu mindre närvarande i det lokala näringslivet än under de senaste decenniernas reträtt.

Vi vill med denna artikel påpeka att bankmarknaden utanför storstäderna hela tiden försämras. I en kris som den pågående visar det sig tydligare än någonsin. Möjligheterna att få krediter för att överleva, växa eller utvecklas blir allt sämre. Om den generella bankmarknaden utanför de större städerna inte alls fungerar blir möjligheterna att utveckla en stor del av det näringsliv som skall tjäna oss i framtiden högst otillräckliga.

Merparten av landets samtliga mindre företag med högst 50 anställda finns på landsbygden. Dessa tycks falla utanför den politiska debatten – och utanför flertalet storbankers engagerade intresse – trots att de är livsviktiga för den nationella ekonomin och ekonomiska tillväxten.

Vi som representerar det nationella nätverket för etablering av fler seriösa lokala banker har inledningsvis ägnat sparbanksrörelsen vårt huvudintresse. Tillsammans utgör de kvarvarande 60 lokala sparbankerna en allt viktigare ekonomisk motor i takt med storbankernas uttåg från stora delar av Sverige. Affärsbankerna själva menar dock att man har lika bra marknadskontakt via nätet som de lokala bankerna, vilket är en stor myt.

Vi är helt övertygade om att det krävs en ökad lokal närvaro i större delen av landet för att garantera att de regionala klyftorna inte skall fortsätta att vidgas. Länsförsäkringar Bank (LF Bank) ser vi också som en allt viktigare spelare på den seriösa bankmarknaden i landsbygdsregionerna inklusive de många bruksorterna.

De 59 lokala sparbankerna (den fristående Sparbanken Syd undantagen), som har ett samarbetsavtal med Swedbank, är förbryllande nog huvudägare i affärsbanken Swedbank. Banken tillhör de storbanker som lagt ned flest lokala kontor under 2000-talet och finns snart bara i residensorterna utanför storstäderna.

Även om de lokala sparbankerna tillsammans med sparbanksstiftelserna är huvudägare med nästan 15 procent av aktierna i Swedbank tycks de överlåta åt Swedbanks ledning att bestämma var storbanken skall bedriva en verksamhet. Inte nog med denna undergivenhet. Man har även överlåtit åt Swedbank att avgöra var de lokala sparbankerna sensationellt nog tillåts etablera sig.

I ett läge där lokalt närvarande banker behövs som bäst har de inte makt över sina egna viktiga etableringsbeslut. Hur man åter kan bli herre i sitt eget hus diskuterar vi i en kommande artikel.

Mathias Lindquist Kommunalråd (S) Munkfors Kommun

Hans Jildesten Kommunalråd (S) Storfors Kommun

Leif Haraldsson Kommunalråd (S) Grums Kommun

Peter Egardt (S) Älvdalens Kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.