Öppet brev till Morgan Johansson (S): Tillämpa barnkonventionen!

Debatt
PUBLICERAD:
"Hur tycker du, Morgan Johansson, att vi vuxna skall förklara för de svenska barnen att det är skillnad på barn och barn?"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Hur kan Afghanistan vara ett säkert land för en barnfamilj att utvisas till?

I vårt samhälle bor en familj med tre små flickor. En storasyster som nyss fyllt tio år och hennes småsystrar sex och fyra år. En helt vanlig familj med mamma, pappa och barn. De äldsta flickorna är födda i Iran och lillasyster är född på BB i Karlstad. Flickorna skall, tillsammans med sina föräldrar, utvisas till Afghanistan, ett land de aldrig sett och som föräldrarna flydde från långt innan något av syskonen var födda.

Den 9 juni i år, fick de besked från förvaltningsrätten i Göteborg att deras begäran om asyl avslagits när Migrationsverkets beslut prövades.

I juli i år beslutade Migrationsöverdomstolen att inte ta upp deras fall till prövning. Är man rädd att få ett prejudikat som skulle innebära att Sverige skulle tvingas ta hänsyn till barnens rätt?

Från och med den 1 januari 2020 har FN:s barnkonvention antagits som svensk lag. På Regeringskansliets hemsida står det att läsa:

“att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet."

På Migrationsverkets hemsida kan man läsa:

"Asyl­sö­kande barn har rätt att komma till tals. Lagen säger att Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Alla barn har rätt att tala och bli lyssnade på. Barns asylskäl ska prövas särskilt – ett barn kan ha andra asylskäl än vad föräldrarna har. När barnets asylskäl utreds ska Migrationsverkets handläggare, så mycket som möjligt, anpassa utredningen efter barnets ålder, mognad och hälsa. Barnet har rätt att ha en vuxen med sig vid utredningen. Det kan vara en förälder, en annan vårdnadshavare, en god man och/eller ett offentligt biträde."

Inför överklagandet av Migrationsverkets avslag vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 19 maj hade föräldrarna skriftligen i god tid innan förhandlingen begärt "öppna dörrar" – detta avslogs utan motivering. Likaså var inte något av barnen kallade till förhöret. Till saken hör att äldsta flickan talar en utmärkt svenska och ofta har fått hjälpa sina föräldrar med svåra svenska ord och meningar.

Mamman till flickorna hördes i cirka en timme av förvaltningsrätten. Efter förhöret kom hon gråtande ut ur salen och berättade att hon inte gavs möjlighet att tala om sina barn.

"Vi har inte tid", var kommentaren från rättens domare.

I familjens dom kommenteras visserligen barnkonventionen men endast att domstolen slår fast att en utvisning av systrarna inte skulle strida mot denna. Detta samtidigt som familjen, med tre små flickor, skall skickas till ett land dit svenskar på Utrikesdepartementets hemsida avråds från att resa.

Det är tydligen skillnad på svenska barn och flyktingbarn.

I SVT-programmet "Afghanistans dyrköpta fred", från 10 maj 2020, beskrivs Afghanistan som ett land där fattigdomen är djup och där framförallt flickor och kvinnor i vissa delar i princip saknar rättigheter.

För de här flickorna, vars rättigheter nu anses ha beaktats, är det enligt domstolen säkert att resa till Afghanistan.

Det är bara osäkert för svenskar.

Många svenska barn är kompisar med och klasskamrater till barnen som skall utvisas till en osäker och farlig framtid. De spelar fotboll tillsammans, badar, leker och gör alla andra saker som barn brukar göra.

Hur tycker du, Morgan Johansson, att vi vuxna skall förklara för de svenska barnen att det är skillnad på barn och barn?

Håller Sverige på att skapa ett nytt trauma i klass med Baltutlämningen?

Vi skäms över vårt land. Men är det vi som ska skämmas?

Linda Ganters

präst i Nyeds-Alstersbygdens församling

Louise Bowman

gynekolog, förlossningsläkare

Dan Tågmark

jur kand

Eva Edholm

skolsköterska

Tove Ward

distriktssköterska inom barnhälsovården

Tove Huldén

IT-ansvarig barnskötare

Ali Basiri

inredningsarkitekt

Lena Sewall

författare, f.d. bibliotekarie

Christina Sandén

aktiv i Kronoparkskyrkan

Monika Thorängen Hjelm

diakon Equmeniakyrkan Molkom

Gunilla Tågmark

pensionär och farmor

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.