• idag
  18 jan
  -2°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  19 jan
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.1 mm
 • onsdag
  20 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   2.2 mm
 • torsdag
  21 jan
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   4.0 mm
 • fredag
  22 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Replik: Vänsterpartiet bör lyfta blicken

Debatt
PUBLICERAD:
"Totalt sett går alltså landets flygplatser med vinst, det är uppdelningen av ägandet som gör att helheten inte fungerar – därför bör staten åter ta över det totala ansvaret", skriver Niklas Wikström (L).
Foto: Håkan Strandman
Niklas Wikström, ordförande och gruppledare för Liberalerna Karlstad, bemöter kritiken angående Karlstads flygplats i Agne Sandbergs insändare i VF 2/9.

Vänsterpartiets Agne Sandberg vill att Karlstads flygplats ska läggas ner för att den är en förlustaffär. Men precis som med all infrastruktur och alla kommunikationer måste man se till helheten. Varje väg i sig går inte med vinst, varje fiberkabel genererar inte intäkter och varje lokalbuss drar inte in pengar – men vägnätet behövs, internet behövs och lokaltrafiken är en förutsättning för att kommuninvånarna ska kunna ta sig till jobb och skola. Utan fungerande kommunikationer och infrastruktur fungerar inte samhället.

Karlstads flygplats utgör, precis som landets andra flygplatser, en nod i det svenska flygnätet. När Luftfartsverket ägde Sveriges samtliga flygplatser kunde intäkter från de vinstdrivande destinationerna täcka förlusterna på de flygplatser som gick med förlust. 2010 sålde dock Luftfartsverket (numera Swedavia) ut de flesta av landets flygplatser men behöll de 10 mest vinstdrivande, däribland Stockholm, Göteborg och Malmö. När utförsäljning gjordes tvingades regioner och kommuner att välja mellan att stå utan en flygplats eller ta över ansvaret och stå för eventuella förluster, de flesta valde det senare alternativet. Precis som med annan infrastruktur bedömdes det att flyget behövs – i hela landet. I väntan på att staten återigen tar över ansvaret för flygplatsen anser jag att Region Värmland tillsammans med Karlstads kommun bör ansvara för dess drift och finansiering.

Sandberg skriver att ”det känns befriande” att tankesmedjan Timbro ”påpekar att Karlstads kommun subventionerat flygplatsen” och att det är ”felaktigt att flytta bidragsberoendet från kommunen till staten.” Låt mig förklara för Sandberg och Vänsterpartiet hur verkligheten ser ut:

2019 gjorde statliga Swedavia en vinst på över 700 miljoner kronor, den vinsten täcker med råge den sammanlagda förlusten för landets alla regionala flygplatser. Flygplatser som, under normala förhållanden, matar trafik (läs intäkter) till Swedavia. Så om Vänsterpartiet lyfter blicken och ser på landet och infrastrukturen i sin helhet handlar det inte om enskilda flygplatser utan på hela landets flygnät. I det nätet ska Karlstad, tillsammans med de andra regionala flygplatserna, ingå.

I takt med att teknikutvecklingen går framåt, användning av biobränsle ökar och introduktion av el-plan sker blir flyget blir ett mer hållbart transportslag. Av den anledningen, och för att säkra räddningsinsatser som brandflyg och ambulanstransporter, är det också viktigt att upprätthålla och utveckla det nationella flygnätet.

Vänsterpartiet skriver vidare att ”Kommunens och regionens politiker borde istället satsa allt krut på förbättrade tåg- och bussförbindelser…” Jag håller med om att det också är viktigt med tåg och buss. Det är dock fortfarande relevant att titta på helheten och se vem som ska stå för ”krutet”. Just när det gäller tåget gör staten stora investeringar, cirka 18 miljarder årligen. Tågoperatörerna betalar cirka 1,8 miljarder i banavgifter till Trafikverket vilket bara täcker en femtedel av kostnaden för drift och underhåll av järnvägen – nyinvesteringarna oräknade. Underskottet täcks av skattebetalarna. Samtidigt har landets regionala flygplatser en samlad årlig förlust på ungefär 500 miljoner medan de statliga flygplatserna, som tidigare nämnts, har en vinst på cirka 700 miljoner.

Totalt sett går alltså landets flygplatser med vinst, det är uppdelningen av ägandet som gör att helheten inte fungerar – därför bör staten åter ta över det totala ansvaret.

Niklas Wikström

Ordförande och gruppledare

Liberalerna i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.