Debatt om Finnskogahemmet: Visa respekt för de gamla!

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Daniel Olausson
Öppet brev till socialnämnden i Torsby kommun.

Det är ingen nyhet att vi har en hög medelålder i norra Värmland och att det krävs särskild hänsyn till detta faktum också med tanke på hur vidsträckt Torsby kommun är. De gamla blir äldre, det blir vi alla om vi får leva och ha hälsan. De som lämnat förvärvslivet har gjort sitt, lämnat sitt bidrag till samhället, gett oss ett arv att förvalta. Men dessutom en rättighet att slå vakt om: Människovärdet. Rätten att själv få bestämma över sitt liv, så länge som förståndet hänger med och man äger sin fria vilja.

Finnskogahemmet i Bograngen har länge varit utsatt för nedläggningshot och i våras, ungefär samtidigt som coronan spred sitt dystra varsel, beslutade en majoritet i Socialnämnden i Torsby kommun att nu skulle det särskilda boendet bort. En djup suck gick genom bygden, den kom från både personal och de boende. En anhörig påpekar att det är nästan 500 personer över 80 år som lever och bor i området. Det kommer att behövas äldreomsorg!

När media rapporterar får man veta från Socialnämnden att ”det här ska skötas väldigt varsamt”, vilket i klartext tycks betyda att det kommit noll information till de berörda. (Efter alla rapporter om pandemins härjningar på äldreboenden runt om i landet förefaller en flytt av de gamla från Finnskogahemmet sällsynt dåligt vald och oroframkallande.)

Så, i mitten av augusti, får vi genom media veta att ”vi tvingar ingen att flytta”, säger Tommy Olsson, ordförande i socialnämnden (S) och ”vi flyttar ingen om de säger blankt nej”, Magnus Hultin (socialchef). Och fjorton dagar senare förklarar samme Hultin att ”det är svårt att prata i termer av att tvinga och inte tvinga…” och: ”Vi måste se till att människor får den vård och omsorg som de behöver.” Hänvisande till personalsituationen, inte ekonomiska besparingar … Och vad händer: Folk tvingas flytta mot sin vilja!

Ja, det hela är mycket olustigt och visar tyvärr på en fundamental brist på respekt för dem som det gäller, de gamla som själva borde veta sitt eget bästa och vad de behöver. Denna attityd, parad med brist på information och en ordentlig diskussion med boende, anhöriga och personal bäddar för djupa sprickor i förtroendet mellan medborgarna och de styrande. Det är inte enda exemplet på hur kommunens ytterområden får släppa till i den ekonomiska besparingen.

En av kommunens viktigaste och lagstadgade uppgifter är just vården, omsorgen och skolan. Låt oss se till att detta blir görs i samklang med de människor som tillsammans utgör befolkningen i Torsby kommun, även om många av oss bor en bit bort från Manhattan, förlåt: Nya Torggatan.

Det som krävs är insikten om värdighet, att ett liv är mycket större än en siffra i en budgetpost, låt oss aldrig glömma det!

Och lyssna på dem som nu så hett önskar bo kvar, eller komma tillbaka!

För fullmäktigegruppen: Bengt Berg, Gunilla Boquist, Andreas Meseke och Hanni Andersson från Vänsterpartiet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.