Insändarreplik: Monolog före dialog?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
"Eklöfs insändare hade varit mer klädsam, om den istället hade behandlat argumenten för och emot en etablering av en muminpark", skriver Ulf Larsson i sin replik.
Foto: Helena Dahlgren
Man kan fundera på vad syftet med Eklöfs insändare (VF 26/8) är och vad den egentligen tillför?

I Eklöfs insändare så insinueras det att gruppen ”Välkommen Mumin” skulle vara någon form av köp- och säljgrupp, eller ha kommersiella syften. Detta är såklart inte sant.

Som jag ser det, är syftet med Eklöfs insändare är att svartmåla de personer som är för en etablering av en muminpark, ungefär på samma sätt som de elever som spred rykten om olika personer i skolan för att själv framstå i bättre dager. Eklöf, låt mig direkt korrigera dig.

Gruppen ”Välkommen Mumin” är en grupp, där debatten om en muminpark tillåts att leva. Människor som är för (som jag) och människor som är emot (som du) tillåts att lägga fram sina argument i gruppen och debattera dessa.

”Värna Skutbergets friluftsområde” är en stängd grupp på Facebook. Där tror man inte på dialog och debatt. Där är det allena en röst som tillåts göras hörd, på samma sätt som Skutbergets (o)Wenner inte tillåter avvikande åsikter i sin Facebookgrupp. Som jag har fått berättat för mig så är man inte välkommen i dessa grupper om man har en avvikande åsikt. Eklöf, jag frågar dig, är det ett sätt att främja dialogen?

Av de hundra inläggen så har du själv skapat en handfull. Men konstigt nog, inte debatterat vidare. Hur kommer det sig? Är du måhända inte intresserad av debatt, utan mer intresserad av en monolog?

I januari 2020, dit vi kommer när vi räknar hundra inlägg tillbaka så hade debatten helt stannat av. Vår grupp vann ju! Kommunfullmäktige tog ju beslut om etablering. Varför skulle gruppen då fortsätta debattera? Som David Hall (han har godkänt att bli citerad) svarar på ditt inlägg på Facebook: ”Jan Ekelöf jag tog upp samma sak jag, började likna en köp/sälj sida, å andra sidan, hade gruppen varit tom annars. Allt är ju redan beslutat, eventuellt kan överklaganden gå vidare, men fram tills dess så är det ju klart, "vi" har vunnit. -//- gällande köp/sälj, visar ju faktiskt också intresset av muminprodukter, något de i "motståndsgrupperna" valt att beskriva som att det inte finns någon köpkraft i som en av deras argument, så på ett sätt är det ju relaterat.”

Eklöfs insändare hade varit mer klädsam, om den istället hade behandlat argumenten för och emot en etablering av en muminpark.

Ulf Larsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.