Debatt: Ett öppet och tolerant Värmland

Debatt
PUBLICERAD:
Liberalerna har under flera år drivit frågan om ett förbund mot omvändelseterapi av unga hbtq-personer, skriver riksdagsledamoten Arman Teimouri (L).
Foto: Liberalerna
På lördag är det Värmland Pride och självklart är Priderörelsens budskap lika viktigt i år, trots att de fysiska arrangemangen ställts in. Även om samhället blivit mer tolerant förekommer det fortfarande våld och diskriminering mot hbtq-personer i Värmland, vilket är mycket allvarligt.

Vi kan än idag läsa om att hbtq-personer blir överöst med glåpord som ”äcklig bögjävel”, de blir misshandlade och hånade. Brottsförebyggande rådets senaste kartläggning visar att antalet hatbrott på grund av sexuell läggning ökat med hela 37 procent på två år. Som en konsekvens av utsattheten har unga hbtq-personer en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen, visar flertalet studier.

Ett annat exempel är frågan om omvändelseterapi av unga hbtq-personer. Liberalerna har under flera år drivit frågan om ett förbud mot fenomenet. Kort och gott handlar det om kvacksalveri där utövaren ska ”bota” en person till att bli straight. För den som utsätts handlar det om total kränkning. Att jag får mejl med budskap som ”ni vill frånta människor rätten att bli fri de onda andar som plågar dem eller vilseför dem” visar inte bara på att det fortfarande finns mycket att göra, det sporrar mig samtidigt att vilja göra mer. Tack vare Liberalerna och Januariavtalet tillsätts nu en kartläggning av fenomenet i Sverige. Förhoppningsvis ser vi snart ett förbud.

Den individuella självklara rätten att äga sin sexualitet – likväl rätten att leva med den man vill – har vi liberaler kämpat för under lång tid och det kommer vi oförtröttligt att fortsätta göra. Det återstår mycket att göra och regeringen har tappat rejält med fart. Vi kan inte sänka tempot utan tvärtom behöver vi öka den med en rad handlingskraftiga åtgärder.

Vi behöver ett kompetenslyft avseende hbtq-frågor. För att hbtq-personer ska känna sig trygga i mötet med det offentliga behövs ett kompetenslyft avseende hbtq-frågor inom skola och fritid, socialtjänst, vård och omsorg och andra välfärdstjänster som kommuner och landsting ansvarar för.

Vi behöver ta krafttag kring psykisk ohälsa bland hbtq-personer. En rad svenska och internationella studier pekar på att förekomsten av psykisk ohälsa är högre bland hbtq-personer än hos befolkningen i allmänhet. Det är viktigt att både folkhälsoarbetet och hälso- och sjukvården i stort beaktar hbtq-frågorna i sitt arbete.

Man ska kunna vara öppen i hela Sverige. Än idag upplever många svenska hbtq-personer som bor i förorter eller på landsbygd social stigmatisering kring att vara öppen och homofobi är utspritt. För att tilldelas medel måste organisationer som jobbar med hbtq-frågor i Sverige kunna uppvisa att de har aktiv verksamhet även på platser där det idag är svårare att vara öppen.

Vi behöver fortsätta arbetet för ett öppet och tolerant Värmland där alla människor känner trygghet och tillhörighet oavsett sexuell läggning. Ju mer omvärlden försöker inskränka människors frihet, med större kraft måste vi agera.

Kärlek och respekt – så enkelt är det.

Arman Teimouri (L)

Riksdagsledamot

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.