Svenska modellen under galgen

Ledare
PUBLICERAD:
Nu väntar första prövningen för LO:s nya ordförande Susanna Gideonsson. Tuffa förhandlingar om arbetsrätten inleds i dag.
Foto: Jessica Gow/TT
Efter åtta månaders paus återupptas i dag förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning på arbetsmarknaden. De har en och en halv månad på sig att komma överens. Annars klampar politikerna in och förstör den svenska modellen. Det finns en bred borgerlig majoritet i riksdagen för att försvaga anställningsskyddet.

Regeringens utredning var i stora drag en partsinlaga för arbetsgivarna, som skulle få göra fler undantag från turordningsregler och enklare att säga upp av personliga skäl. Socialdemokraterna tog avstånd från den utredning de som en del i januariavtalet hade beställt.

Facken protesterade högljutt och såg arbetstagarnas position försvagas. Svenskt Näringsliv var inte heller nöjda. Arbetsgivarorganisationen tycker inte förslagen gick nog långt och saknade ett helhetsgrepp.

Det vore olyckligt om fack och arbetsgivare inte kunde komma överens. Arbetsmarknadens parter har sedan 1930-talet skött lönebildning och villkor på egen hand. Utan att riksdagen som i många andra länder tagit över ansvaret.

Den svenska modellen har fungerat väl och är värd att bevara, utan klåfingriga politiker. Sverige har internationellt sett få konflikter på arbetsmarknaden. Bra reallöneutveckling har gått hand i hand med god tillväxt för företagen.

Det var LO som redan i november 2017 krävde förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Landsorganisationen var bekymrad över en allt mer tudelad arbetsmarknad, där allt fler har tillfälliga och otrygga anställningar.

Nu stundar tuffa förhandlingar och tidspressen är hård. Senast sista september ska parterna vara överens, annars riskerar frågan att hamna i riksdagen. Det vill både fack och arbetsgivare undvika, men avståndet mellan dem är stort.

Arbetsgivarna vill som vanligt att det ska bli lättare, billigare och mindre riskfyllt att anställa och säga upp folk. Förhandlingarna handlar också om en reformerad arbetslöshetsförsäkring och ett utbyggt system för omställning och kompetensutveckling.

Tjänstemannafacken TCO och Saco är beredda att ge arbetsgivarna större inflytande över uppsägningarna, men vill i utbyte ha mer pengar till ständig kompetensutveckling, inte bara när folk mister jobbet.

LO var splittrat i våras, men det största fackförbundet Kommunal har nu ställt in sig i ledet. Utgångsbudet är att vad som ska anses vara saklig grund för uppsägning inte ens ska upp på förhandlingsbudet. Det ser med andra ord ut som att en kompromiss blir svår att sy ihop.

Sedan förhandlingarna avbröts i januari har Sverige och världen vänts upp och ner av coronapandemin. Den har tydligt visat sprickorna i samhället och behovet av mer, inte mindre, trygghet.

Slimmade arbetsplatser, usla arbetsvillkor och osäkra jobb har ökat smittspridningen i många branscher. Äldreboenden med många tim- och bemanningsanställda har drabbats hårdare av covid-19. Tillfälligt anställda vågar inte vara hemma, med risk för att inte få några fler uppdrag.

Det är sådant som facken bör ta med sig till bordet när förhandlingarna återupptas i dag.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.