Replik: IMAS värt att satsa på

Insändare
PUBLICERAD:
"Chansen att få en plats på IMAS ska inte styras av vilket år eleverna är födda", anser insändarskribenten.
Foto: JESSICA GOW / TT
Angående svar från Alexander Torin (M) och Sofia Magnusson (S) i VF 6/8 respektive 8/8. Tack för att ni tagit er tid att svara på min insändare om hur gymnasienämnden i Karlstad tänker när det gäller introduktionsprogrammet IMAS.

Jag är välsignad med fler barn, både som passerat gymnasiet, går där och kommer att börja inom några år. Jag har, och kommer att uppleva både glädje och oro när det gäller steget mellan grundskola och gymnasiet både bland mina egna barn och deras vänner.

I Alexander Torins (M) replik påpekar han just att många elever känner oro i övergången mellan grundskolan och gymnasiet och särskilt om man har speciella behov. Det var en av mina frågor: Hur tänker man när man låter eleverna som har sökt IMAS, d.v.s. elever med speciella behov vänta längre på sitt antagningsbesked än övriga elever?

En annan fråga var också: Hur tänker man när man bara tar in EN klass i år men har TVÅ klasser i de övriga årskullarna?

Enligt Alexander Torin styrs platsantalet av tillgång på personal och begränsningar i lokalerna. Jag fortsätter att hävda att med rätt stöd och i rätt miljö så kommer min son och många elever med NPF-diagnos att ta sig igenom gymnasiet och bli en väl fungerande vuxen i vårt samhälle. Så att satsa på personal och lokaler på IMAS så att alla ungdomar som har behov av att gå på gymnasiet på IMAS får göra det är enligt mig väl investerade pengar!

Fakta är ju också att då min son är född 2004 har han hälften så stor chans som eleverna som är födda 2003 och 2005 har att komma in på IMAS! Detta kommer ju att upprepa sig var tredje år om ni inte gör något åt det. Enligt er, Alexander Torin och Sofia Magnusson, var det i år 18 sökande och det fanns plats för 8 stycken. Har det sett ut så tidigare år och kommer att göra det kommande år så räknar i alla fall jag ut att, så gott som alla som sökt och söker får och har fått plats. Ja, om man inte har oturen att vara född 01, 04, 07 och så vidare. Chansen att få en plats på IMAS ska inte styras av vilket år eleverna är födda.

Vår sommar har varit kantad av oro och många möten och samtal med gymnasieskolor och avlämnade skola för att hitta ett alternativ, en oro som för min son förstås har förstärkts av att han har en autismdiagnos. Önskar att han sluppit den oron. I både Sofia Magnussons och Alexander Torins replik påpekar dom att personalen på IMAS har i sitt uppdrag att handleda även på andra program för att elever med NPF-diagnos ska få en fungerande skolsituation. Ska bli intressant att se hur det fungerar nu när en vecka innan skolstart min son har fått en plats på en av Karlstads gymnasieskolor.

Jag ser också med spänning fram emot den NPF-säkring som gymnasieskolorna ska påbörja under hösten som handlar om att alla elever ska få det stöd och den anpassning de behöver och hur ni socialdemokrater aktivt kommer att följa upp att er motion blir verklighet.

"Mamma"

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.