Allt kan inte värderas i pengar

Insändare
PUBLICERAD:
Turism och tillväxt är viktigt – men inte till vilket pris som helst, betonar insändarskribenten.
Foto: Tony Welam
Angående "Alla insatser gynnar Karlstad", i VF 11/8.

Hej Carina!

Har du satt dig in i vad det innebär att tillåta att Muminparken får byggas på Skutberget?

Är du medveten om vilka naturvärden som går förlorade för all framtid i och med att Muminparken byggs? Naturvärden som inte går att återskapa.

Håller med dig att turism är viktigt för Sverige och Karlstads kommun. Men inte till vilket pris som helst. Det är helt vansinnigt att med en Muminpark förstöra vårt stadsnära värdefulla, livsviktiga och fantastiska friluftsområde på Skutberget.

De styrande politikerna i Karlstads kommun, har beslutat att en mycket stor del (motsvarar cirka 42 normalstora fotbollsplaner) och den absolut bästa delen av Skutbergets friluftsområde (bland annat den vid Motionscentralen, badviken innanför den skyddande piren), ska bli omgärdat med stängsel och bli en avgiftsbelagd Muminpark. Dessutom kommer det att byggas en parkeringsplats. som kommer att bli dubbelt så stor som IKEA:s parkering. Själva Muminparken kommer att ta i anspråk ett mycket stort område, där många träd kommer att sågas ner och många byggnader byggas. Skutbergets friluftsområde blir därmed förstört för all framtid.

Ibland står vi inför ett vägskäl. Ska vi låta pengarna styra eller ska vi ta hänsyn till andra värden?

Jag tänker på folkhälsan och att bevara värdefull natur. Ett friluftsområde som inte går att värdera i pengar. Skutbergets friluftsområde är idag och i framtiden oerhört värdefullt för kommuninvånarna, turisterna och andra besökare, ska kunna finna ro i själen och kunna motionera, umgås med vänner och bekanta. Kort sagt, få vistas i en miljö som inte kostar någon entré och som alla kan ha glädje av oavsett storlek på plånbok.

Ett argument vi ofta hör, är att vi måste skapa tillväxt i kommunen och det håller jag helt och hållet med om. Men inte vilken tillväxt som helst. Jag tycker att det ska handla om att vi arbetar för att få små- och medelstora företag med helårsverksamhet att etablera sig inom kommunen och inte en Muminpark som endast har öppet tre till fyra månader sommartid. Det är betydligt lättare att få mindre företag att etablera sig i kommun, men givetvis om det är möjligt, även arbeta för att få hit stora företag också.

Hur vida det vore fantastiskt trevligt att finska ungdomar kommer hit och arbetar tillsammans med kommunens ungdomar och vilken förståelse som kan fås för andra länders ungdomar, det måste väl ändå ses som en mycket marginell sak när det gäller en så stor fråga som att förstöra Skutbergets friluftsområde.

Budskapet från kommuninvånarna är mycket tydligt. Två av varandra oberoende opinionsmätningar visar att mer än halva befolkningen är motståndare till Muminparken.

Låt Skutberget få förbli det uppskattade och viktiga friluftsområde även i framtiden. Med fortsatt starkt fokus på folkhälsa. Så som det varit sedan det skapades på 1940-talet. Skutberget är ett stadsnära friluftsområde med mycket goda möjligheter för Karlstadbor och andra besökare att kunna stärka sin hälsa. För framtiden låta området få utvecklas sunt och klimatsmart i Anders Forsells anda, med stor hänsyn till naturen och människorna!

Carina, varför törs du inte skriva ut ditt hela namn?

Törs du inte stå för dina åsikter?

Torsten Jarnstam

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.