Utred dödshjälp i Sverige

Ledare
PUBLICERAD:
Hur mycket livsuppehållande insatser ska sättas in om patienten inte har någon chans till överlevnad och själv önskar dö? Utred dödshjälp.
Foto: Tore Meek
Mot slutet var Per Maritz inkontinent, avmagrad och konstant flämtande. Reklamaren, pappan och cyklisten förtvinade i ALS vid 64 års ålder. En respirator suckade åt honom, men på natten kom panikångesten när han inte fick luft. Han ville dö. Kontrollerat, självständigt, värdigt. Med Sveriges lagstiftning var det inte möjligt. Är det etiskt att låta människor plågas till döds? Frågan om dödshjälp behöver utredas.

Det var Dagens Nyheter (16 juli) som berättade om Pers kamp mot livet. Istället för att åka från bostaden i Täby till Karolinska och avsluta sitt liv, fick han boka plats på en klinik i Zürich. Hela proceduren kostade 200 000 kronor. Sedan kom Corona och resan ställdes in.

För Per var det bråttom, framåt augusti skulle han inte längre orka trycka på knappen. Den 14 juli fick han hjälp att dö hemma av en pensionerad läkare som nu riskerar sin läkarlegitimation. I Sverige är det lagligt att assistera ett självmord, men det är inte tillåtet för sjukvårdspersonal. De får bara avsluta en livsuppehållande behandling.

Dödshjälp går emot vår natur. Vi vill livet till varje pris. Allt vi gör är att förbättra och förlänga det. Men för många dödssjuka är tillvaron en oavbruten plåga. Det går att lindra med dödshjälp. Eller som det egentligen är: ett självvalt livsslut. Om alla livsmöjligheter är uttömda och det enda som återstår är plåga och död, är det logiskt att få välja när.

Socialstyrelsens handbok om livsuppehållande behandling i livets slutskede säger att ingen anställd inom vården får sätta in åtgärder som syftar till att patienten ska avlida, även om patienten själv vill det. Det står också att sjukvårdens främsta uppgift är att värna om liv, att anställda inom vården i första hand ska slå vakt om patientens liv.

Det låter som självklarheter, men enligt vilken definition av liv? En människa som kan äta, gå, andas själv och förväntas leva i tre år till värderar säkert sitt liv högt. Någon som är förlamad, kippar efter luft, gör ned sig och har panikångest sina sista månader värderar nog inte sitt liv särskilt högt. Att “värna om liv” genom att förvägra ett livsslut då, är tortyr.

Det finns invändningar mot dödshjälp. Ett samhälle som sanktionerar och skapar en rutin för självmord riskerar att sudda ut gränserna över tid. I Nederländerna blev det i praktiken lagligt 1981 och sedan dess har antalet fall ökat kraftigt.

2001 blev det formellt lagligt och åldersgränsen sattes till 12 år. 2016 kom ett förslag om att ta bort kravet på obotlig sjukdom. Då kan alla som upplever sig klara med livet få dödshjälp.

Nederländerna har gått för långt. Det betyder inte att vi ska acceptera ett totalförbud här i Sverige. Ett mellanting finns och måste undersökas. Den amerikanska delstaten Oregons modell beskrivs ofta som framgångsrik.

Där får patienter som är vid sina sinnens fulla bruk, och som förväntas dö inom sex månader, möjlighet att ansöka om en så kallat värdig död. Godkänns ansökan får patienten hämta ut en dödlig dos läkemedel som den själv intar i hemmet.

Det går att diskutera teknikaliteter och gränser fram och tillbaka. Grundfrågan är egentligen ganska enkel: Är det alltid bättre att vara vid liv? Det kan bli utgångspunkt för en statlig utredning.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.