• idag
  22 sep
  14°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  23 sep
  16°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  24 sep
  15°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  25 sep
  16°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  26 sep
  11°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Replik: Slarv eller tillfällig lapsus?

Insändare
PUBLICERAD:
Klimatforskaren Lennart Bengtsson.
Foto: CHRISTINE OLSSON
Skribenten Jan Ollars påstår i VF den 4/8 att ”endast en enda expert finner nåd” i mina ögon, samt att jag – i indirekta ordalag – ”underkänner IPCC:s rapporter om den Globala Uppvärmningen”.

I min text redovisade jag mina intryck efter ett videoinspelat längre föredrag om klimatet hållet av professor Lennart Bengtsson (i tillägg även ett videoinspelat samtal med emeritus Bengtsson i samma ämne). På basen av dessa källor citerade jag helt kort vad nämnde vetenskapsman uttalat i saken.

Om det är så att nämnde vetenskapsman utvecklat sina tankar ännu ytterligare i sin bok, så finner jag det helt meningslöst att polemisera något ytterligare om detta! Jag anser nämligen att det räcker fullt ut med det som jag själv sett och hört nämnde eminens uttala.

Det är vidare helt fel att jag endast accepterar en enda vetenskapsmans ord! Jag hyser faktiskt mycket stor tilltro till ett mycket stort antal andra vetenskapsmän, svenska såväl som utländska dito.

Det vore mig för övrigt mycket förmätet, om jag mina begränsade klimatkunskaper, skulle ge mig till att kritisera ”riktiga” (dvs. erkända) professorer/forskare i dessas specialämnen.

Däremot ”tar jag gärna rygg” när mycket meriterade klimatforskare kritiserar andra forskares klimatalarmistiskt vildsinta påståenden, dvs. när det t.ex. påvisats förekomst av rent forskningsfusk.

Inför Klimatmötet i Köpenhamn 2009 inträffade en skandal kallad ”Climategate” (jämförbar med den politiska Watergate-skandalen i USA på 1970-talet). Det framkom nämligen 2009 att vissa forskare hade ägnat sig åt "tricks" i syfte att "gömma" en för dem ”störande” global temperaturnedgång. Man ville hellre förstöra data än att lämna ut dem till klimatskeptiker. I ett mejl från en klimatolog framgick bland annat: ”Faktum är att vi inte kan förklara bristen på uppvärmning för närvarande och det är en parodi att vi inte kan det.”

En av de västa klimatcharlataner finner man dock i förre vicepresidenten i USA, Al Gore, som i sin prisbelönade film: ”En obekväm sanning” – enligt Wibjörn Karlén, professor emeritus i naturgeografi vid Uppsala universitet – är: ”En av de värsta filmer jag sett. Den är usel, full av lögner”. Denna film, belönades dock med Nobels fredspris 2007 av Norska Nobelkommittén och denna film lär idag vara helt förbjuden att förevisas för engelska skolungdomar, eftersom filmen besväras av så mycket grava felaktigheter. Al Gore hävdade bl.a. år 2006 att Nordpolen skulle vara helt isfri år 2013 och att isbjörnarna därmed skulle bli utrotade då det inte längre skulle finnas några isflak för dem att vila sig på. Is-utbredningen i Arktis har alltid varierat och är enligt danska motsvarigheten till SMHI i full normal utbredning! Enligt uppgift på nätet, så har urbefolkningen (inuiterna) uppskattat att det idag kan finnas 22 000-33 000 isbjörnar i Arktis. I de mest nordligaste delarna i Kanada har man för närvarande dessutom betydande problem med kringströvande isbjörnar, som attackerar befolkningen.

Klimatalarmister har för 30-40 år sedan hävdat att polarisarnas smältning skulle medföra att alla låglänta söderhavsöar skulle hamna 7 meter under havsytan. Ingen frågar dock de som bäst kan ämnet om havsnivåer, som exempelvis Sveriges internationellt erkände havsforskare Nils Axel Mörner.

Söderhavsön Samoa är t.ex. nästan i ett bättre tillstånd idag än vad det var för 40 år sedan.

I klimatdebatten hävdas det således att när isen i Arktis smälter bort så kommer havsnivåerna att stiga dramatiskt. Eftersom fruset vatten upptar större volym än flytande vatten (tänk på motorblock som fryser sönder vid avsaknad av glykol) och att 9/10 av isen i Arktis redan ligger under havsytan, så gäller faktiskt fortfarande Archimedes princip! Jag syftar på principen om: ”Den undanträngda vätskans volym”. Arktis isytor flyter nämligen redan omkring i havet!

Ett praktiskt exempel: Fyll ett dricksglas med iskuber och tillsätt sedan vatten upp till glaskanten och låt isen helt smälta bort i dricksglaset. Kommer vätskan från den smälta isen då att medföra att vattnet rinner över glaskanten och blöter ned bordet som glaset står uppställt på?

Däremot – vilket är riktigt – så är jag mycket skeptiskt till de politiska sammanfattningar som författas av politiker på IPCC, baserat på de underliggande forskningsrapporterna. När denna omvandling sker, så är informationen inte längre vetenskap, utan endast ett politiskt instrument, som publiceras av nämnda klimatpanel.

Åtskilliga klimatmodeller för datorbruk har skapats genom åren syftande till att kunna ge prognoser om framtida klimat. Någon gång vid tidpunkten omkring år 1998 hade man med hjälp av ett stort genomsnitt av olika klimatmodeller sökt prognostisera hur klimatet vid denna tidpunkt skulle bli. Man prognostiserade klimatet i tre olika möjliga utfall:

a) ”Globala Uppvärmningens VÄRSTA nivå”

b) ”Globala Uppvärmningens mest TROLIGA nivå”

c) ”Globala Uppvärmningens MEST POSITIVA (lägsta!) nivå”.

När man upptäckte att resultaten från alla dessa prognosverktyg blev fullständigt felaktiga (dvs. befanns kraftigt överskattade mot de faktiska klimatomständigheterna omkring år 1998), ja då blev det svårt att fortsätta att använda begreppet ”Global Uppvärmning”, varvid man numera sannolikt benämner ”växthuseffekten” istället med ordet: ”Klimatförändringar”, vilket innebär att man nu även kan inordna alla normala väderförhållanden i detta begrepp.

Jag ser att skribenten i sin insändarreplik namngivit mig fem gånger i sin text (oräknat ingressen, som jag antar att insändarredaktionen författat) och jag kan då se att han faktiskt i tre fall av fem, förvanskat mitt namn i sin förhållandevis korta insändartext! Denna omständighet kan ju givetvis vara orsakad som ett resultat av en tillfällig lapsus, vilket ju kan hända vem som helst, men det kan ju eventuellt också vara orsakat av skribentens slarv. Om detta senare skulle vara fallet, så kan ju ev. samma typ av slarv ha skett i skribentens tolkningar av professor Bengtssons uttalanden i dennes bok: ”Vad händer med klimatet”. Dock att jag inte avser att polemisera om detta, utan finner det enbart förtjänstfullt att skribenten läst denna – i klimatsammanhang – viktiga skrift!

I min text angav jag att man faktiskt måste äga kunskaper (ha insikter) i åtminstone minst 17 olika vetenskapsgrenar, om man seriöst skall kunna göra skarpa vetenskapliga uttalanden om klimatet.

När det gäller forskningen inom IPCC:s hägn, så är den – enligt min mening – sanslöst begränsad!

Enligt FN:s klimatpanel – IPCC:s direktiv - gäller (enligt artikel 1. i IPCC regelverk) att:

Forskarna har i uppdrag att ta reda på vilken antropogen (mänskligt skapad) faktor, som påverkar klimatet på jorden, men bara denna faktor och INGA andra faktorer, fast vi vet att både metangas och vattenånga (speciellt det sistnämnda) på ett mycket kraftfullt sätt påverkar klimatet på jorden.

Denna IPCC:s stränga undersökningsbegränsning, skulle faktiskt kunna jämföras med ett exempel på hur som en fiktivt svårt skadad person akut kommer in till sjukhus efter en sprängningsolycka med ådragna multipla frakturer och svåra inre vävnadsskador och hur som denne sedan blir omhändertagen på ”IPCC:s intensivvårdsmottagning”.

Läkarundersökningen på ”IPPC:s akut” kommer då att endast omfatta tagande av ett audiogram (för att utröna om det skett en ev. hörselskada hos patienten) och detta eftersom sjukhuset blivit begränsad till att endast undersöka ev. hörselskador och INGA andra skador.

Sanslös begränsning, men det är ungefär så som IPCC bestämt kraven i klimatforskningen.

Koldioxid (CO2) är verkligen ingen luftförorening!

Omkring 4 procent av människornas utandningsluft utgörs av CO2! Bubblorna i öl, läskedrycker, cider, hemmagjort ”bubbelvatten” och champagne med mera består av CO2! Växtodlare, som äger stora växthus, höjer gärna plantornas tillväxtförmåga genom att öka halten CO2 inne i växthusen på olika sätt, bl.a. genom köp av gastuber innehållande CO2-gas, som de portionerar ut i växthusen. CO2-gas används även på sjukhus vid vissa speciella s.k. ”titthålsoperationer”.

Professor William Happer vid Princton University i North Carolina (pristagare till Davisson-Germer-priset för atomfysik), är den person som sannolikt kan mest av alla om gasen CO2.

W. Happer beskriver att denna ädelgas i atmosfären redan gjort allt när det gäller uppvärmningseffekten, eftersom gasens värmeabsorption är logaritmisk.

Om nuvarande CO2-gasnivå t.ex. har absorberat 1 grad i ökad värme, så blir det INTE automatiskt en ökning till 2 graders ökad värme, om man fördubblar nivån på nämnda CO2-nivå!

Enklast kan detta beskrivas som om man målar ett träplank i nysågat virke med rödfärg. När färgen i plankväggen har torkat och man sedan målar väggen med ett ytterligare varv med rödfärg (dvs. tänkt som om man fördubblar CO2-nivån), så blir plankväggen möjligen endast ytterst marginellt djupare i färgen (dvs. ytterligare värmeabsorption pga. ny högre CO2-nivå, blir bara ytterst marginell).

Varje därefter ytterligare målat varv (varje ytterligare höjning av CO2-nivå) gör inte alls plankväggen ännu rödare, dvs. effekten blir bara ett tjockare färglager (CO2-gasen förmår inte längre i någon mätbar mening att ytterligare absorbera värme!).

Sammanfattande slutsatser: Studier enbart av jordens atmosfär, berättar ingenting om framtida klimat!

Lars Wennström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.