• idag
  24 sep
  14°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.4 mm
 • fredag
  25 sep
  15°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  26 sep
  16°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   1.8 mm
 • söndag
  27 sep
  20°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  28 sep
  18°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Replik: Alla elever ska få det stöd de behöver

Insändare
PUBLICERAD:
Svar på insändare från ”Mamma” om öppet brev till gymnasienämnden, i VF 3/8.

Tack för att du som förälder skriver till oss i nämnden och ställer frågan hur vi tänker kring introduktionsprogrammet IMAS. Här kommer ett svar från Socialdemokraterna i nämnden om hur vi resonerar i frågan.

Grunden för Karlstads gymnasieskola måste vara att alla ungdomar ska ha möjlighet att kunna studera och fullfölja en gymnasieutbildning. Alla elever ska få det stöd de behöver utifrån sina individuella behov oavsett vilket program eller vilken skola eleven går på.

IMAS är ett av flera introduktionsprogram som man har möjlighet att gå om man inte har fullständiga betyg från grundskolan. På ett introduktionsprogram är det en större lärartäthet och man arbetar ofta nära eleverna med individuellt stöd. Antalet platser på IMAS har inte minskats, utan varje hösttermin tar man in så många elever som är möjligt. Totalt är det 43 platser och i år är det 8 lediga platser men 18 som har valt att söka IMAS. De elever som sökt men inte fått plats på IMAS har istället möjlighet att gå något av de andra introduktionsprogrammen. Om eleven har gymnasiebehörighet kan man även välja ett nationellt program.

Det kan vara bra att veta att personalen som arbetar på IMAS har i sitt uppdrag att handleda även på andra program för att elever med NPF-diagnos ska få en fungerande skolsituation. Oavsett vilket program som man går på har man rätt till stöd utifrån sina behov och vi har elever med olika former av särskilt stöd på alla slags program och på alla våra tre skolor.

För elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras föräldrar är skolgången ofta förenat med en kamp för att få rätt stöd. Det är oacceptabelt och är orsaken till att vi socialdemokrater skrev en motion att genomföra en så kallad NPF-säkring av alla skolverksamheter i Karlstads kommun. Det handlar om att garantera att alla barn och ungdomar som har en NPF-diagnos ska få det stöd och den anpassning de behöver. De anpassningar som idag finns på IMAS till exempel kan användas i olika grad för elever även inom andra program.

Föräldrar och elever ska inte behöva strida för rätten till stöd vare sig på grundskola eller i gymnasiet. Det ska inte skilja mellan skolor hur bra stöd man får utan det ska finnas beredskap och kompetens för det på alla skolor. Gymnasieskolan påbörjar arbetet med NPF-säkring i höst för att det ska genomsyra vår verksamhet. Vi socialdemokrater kommer aktivt följa upp att motionen blir verklighet!

Jag hoppas verkligen att ni finner ett bra alternativ för din son inför gymnasiet och att ni i dialog med den skola som blir aktuell får ett stöd som fungerar och en bra överlämning från grundskolan till den nya skolan. Du beskriver att din son fått ett gott stöd under sin grundskoletid, vilket är positivt och tyvärr inte något som alla elever med NPF-diagnos får under grundskolan. Gymnasieskolan har samma krav på sig att erbjuda stöd utifrån elevens behov och det är något som din son har rätt till för att fullfölja sin gymnasieutbildning. Socialdemokraterna fortsätter arbeta för en gymnasieskola för alla.

Sofia Magnusson (S)

1:e vice ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.