• idag
  25 sep
  10°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  26 sep
  16°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   1.8 mm
 • söndag
  27 sep
  20°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  28 sep
  18°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  29 sep
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Replik: NPF-säkring gynnar alla elever

Insändare
PUBLICERAD:
Personalen på IMAS har också i uppdrag att ge stöd till övriga skolor och gymnasieprogram, betonar Alexander Torin (M), ordförande i gymnasie- och utbildningsnämnden i Karlstad.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Svar till ”Mamma” gällande öppet brev till gymnasienämnden, i VF 3/8.

Tack för en viktig insändare inför skolstarten. Många elever känner en oro när de ska ta steget från grundskolan till gymnasieskolan och det gäller naturligtvis speciellt för elever som inte kan erbjudas plats på den utbildning man önskar och särskilt om man har speciella behov.

Som insändarskribenten ”Mamma” nämner är IMAS en inriktning inom Introduktionsprogrammet och på IMAS, liksom på andra delar av programmet, finns ett begränsat antal platser. Totalt finns 43 platser på IMAS och vi försöker alltid ta emot så många elever vi kan. Platsantalet bestäms av tillgången på personal och av begränsningar i lokalerna. I år finns det 8 lediga platser och 18 sökande till dessa.

Jag minns själv hur det var att börja gymnasiet och hur främmande mycket var till en början. Men oavsett vilken skola eller utbildning eleven går så har denne rätt till stöd och hjälp för att nå målen. Personalen på IMAS har speciell kunskap och erfarenhet av att stödja elever med diagnoser inom autismspektrumet och de har därför också i uppdrag att ge stöd till övriga skolor och gymnasieprogram. Hjälpen stannar således inte på IMAS.

I februari beslutade kommunfullmäktige att bifalla en motion av Socialdemokraterna där barn- och ungdomsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gavs i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur en NPF-säkring kan genomföras i grundskolorna, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Motionen har tagit inspiration från Källbrinksskolan i Huddinge där de jobbat aktivt för att anpassa lärandet tidigt för elever med neuropsykiatriska funktionsuppsättningar. Vår förhoppning är att utredningen kommer leda till att hela skoltiden fungerar bättre för alla med särskilda behov. Det är inte endast viktigt för den enskilde – det gynnar alla i slutändan.

Oavsett om er son har sökt in till andra utbildningar eller ej så får mamman gärna kontakta gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för att få hjälp. Om annan utbildning sökts och erbjudits så kan personalen på förvaltningen se till att knyta kontakt med den skolan och på så vis kan ni tillsammans planera för sonens gymnasiestudier och vara väl förberedda inför ett nytt skolkapitel.

Alexander Torin (M)

Ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.