• idag
  24 sep
  14°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.4 mm
 • fredag
  25 sep
  15°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  26 sep
  16°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   1.8 mm
 • söndag
  27 sep
  20°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  28 sep
  18°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm

Replik: Kärnkraften bästa alternativet

Debatt
PUBLICERAD:
I förhållande till kärnkraft ger el från vindkraft ett funktionellt mycket sämre elsystem, ökade kostnader och koldioxidutsläpp, hävdar debattskribenten.
Foto: Adam Ihse/TT

Peter Franke hävdar i en ledare den 29 juli att kärnkraften inte hör hemma i framtidens Sverige. Men det är vindkraften som är gökungen i boet! Det är obegripligt att det beslutats om en total omställning av svenska elsystemet utan någon konsekvensutredning. Det logiska hade varit att först titta på effektivisering och sedan på de nya system som ska byggas. Men då behövs tydliga funktions- och miljökrav. Odefinierade begrepp som ”förnybar”, ”hållbar” etc. är oanvändbara i sammanhanget och bara ägnade att vilseleda; en jämförelse av alternativa lösningar ska baseras på livscykelanalyser. Inget av detta har gjorts. Istället bestämdes att det ska byggas stora mängder vindkraft; om det är funktionellt, miljömässigt eller ekonomiskt bra har aldrig övervägts.

Livscykeljämförelser kräver funktionellt likvärdiga alternativ. Kärnkraft kan producera effekt och energi efter marknadens behov. Den kan fungera som bas- och reglerkraft, producera och konsumera reaktiv effekt, bidra till stabilisering av spänning och frekvens etc. Inget av detta kan dagens vindkraft. Vindkraft kräver 3 ggr så hög installerad effekt plus hela kärnkraftens effekt i form av balanskraft och/eller energilager plus ett kraftigt utökat elnät plus ett stort antal nya systemtjänster etc. Debattartikeln om ett elsystem utan kärnkraft, som Franke hänvisar till, är mer av en önskedröm än ett seriöst förslag till framtidens elförsörjning. Beträffande framtidens kärnkraft finns fullskalig 4G i drift sedan 2015 och SMR har funnits i många hundratal i decennier. Väldigt många länder satsar nu stort på kärnkraft.

Kostnaderna för vindkraftverk sjunker men det hindrar inte att den samlade vindkraften går med stora förluster. Kommuner, som investerat i egen vindkraft, har förlorat miljardbelopp. Ju mer vindkraft som byggs desto sämre blir dess ekonomi och den fördärvar även ekonomin för övriga kraftslag; forskare på Chalmers: ”Om inte vindkraftsutbyggnaden stoppas så dras mattan undan för vattenkraften, som är stabilisatorn i den svenska elförsörjningen”. Svenska kraftnät har i många år varnat för de stora problem för elsystemet som den planlösa och ohämmade vindkraftsexploateringen medför. ”Energiewende” i Tyskland är ett varnande exempel; ett ekonomiskt, funktionellt och miljömässigt praktfiasko.

I förhållande till kärnkraft ger el från vindkraft ett funktionellt mycket sämre elsystem, flerfaldigt ökade elkostnader, kraftigt ökade koldioxidutsläpp, tiopotenser av ökad användning av icke förnybara resurser, ett mindre hållbart elsystem samt en ödelagd livsmiljö för människor fåglar och djur i stora delar av landsbygden.

Per Fahlén

Prof.em. energi & miljö, Chalmers

Svar direkt:

Per Fahlén skriver ingenting om kostnaderna för nya kärnkraftverk, inte heller något om riskerna. Utan stora statliga subventioner vill ingen bygga ny kärnkraft.

Kostnaderna för att bygga vind- och solanläggningar går i stället stadigt ner, såväl globalt som i Sverige. Att lönsamheten är dålig beror på en överproduktion av el och det gäller alla energislag. Med stor tillgång sjunker priset, så fungerar alla marknader, även elmarknaden.

Fahlén skriver att Svenska Kraftnät varnat för att vindkraftsexpansionen orsakar stora problem för elsystemet. Ja, men det svenska elnätet behöver byggas ut och förstärkas oavsett i vilken form energin produceras.

Dessutom visar det statliga affärsverket Svenska Kraftnäts egen långsiktiga marknadsanalys att Sverige klarar sin elförsörjning utan kärnkraft år 2040, även om elanvändningen ökar med 30 procent jämfört med i dag.

Peter Franke

politisk redaktör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.