• idag
  10 aug
  23°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  11 aug
  25°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  12 aug
  25°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  13 aug
  18°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Insändare: Varför överdrivs klimathotet?

Insändare
PUBLICERAD:
"Studier enbart av jordens atmosfär berättar ingenting om framtida klimat", hävdar insändarskribenten.
Foto: Keith Virgo
Angående klimatinsändare i VF den 13/7 respektive 14/7.

Jag har reagerat på två klimat-alarmistiska insändare i VF. Den ena är "Politiker måste förstå allvaret" av Solveig Samuelsson, Klimatansvar CCL-Sverige. Den andra är "Den mänskliga planeten och kärleken" av Pontus Björkman, Nätverk i Klimat-Sverige.

Jag blir återkommande bara så trött i själen av att ständigt både tvingas se och höra alla klimatalar-mistiska uttalanden och prognoser om en klimatorsakad apokalyps i vår omedelbara närtid.

I länder där religioner utgör ett mycket betydande inslag i människornas vardag, i dessa länder talar man inte alls om: ”Den hotande klimatförändringen”, som kommer att förgöra allt liv på vår planet.

I vårt sekulariserade Sverige, så har klimatfrågan blivit vår nations substitut till religion!

Hur länge skall vi i Sverige tvångsmatas av prognoserna: ”Nu har vi bara 10 år kvar ...”

Realiteten av alla dessa återkommande ”utsagor” har ständigt kommit på skam. Den svenska befolkningen påtvingas trots detta, på nytt och på nytt, ständigt samma typ av nya domedagsprofetior.

Dessa domedagshot har bara haft till syfte att skrämma upp befolkningen under de senaste 50 åren.

Första gången jag såg exempel på denna domedagsprofetia var i Dagens Nyheter redan 1972, då FN:s dåvarande klimatchef Morice Strong, uttalade att domedagen skulle ”inträffa om 10 år”! Därefter har således ständigt nya domedagsprofetior återkommande uttalats av klimatdomedagssekten.

Speciellt utmärkande är att de, som innehar de viktigaste beslutsfunktionerna i vår nation, oftast inte själva äger några kompetenser alls i klimatfrågor, inte ens i de mest grundläggande kompetenserna som: kemi, fysik och biologi.

Statsrådet, tillika miljöminister Isabella Lövin, har utbildning i statsvetenskap, sociologi och italienska. Dessutom har hon varit skribent under cirka fem år för Månads Journalen, dvs. sannolikt fram till dess att denna tidskrift lades ned. Trots sin befattning som klimatminister i Sveriges regering, så äger statsrådet sannolikt inga egna instuderade/inhämtade ämneskunskaper, som rör klimatfrågor.

Om man seriöst skall förstå och göra skarpa vetenskapliga uttalanden om klimatet, så måste man äga kunskaper i (ha förståelse för) vetenskapsgrenarna:

Astronomi, solfysik, geologi, geokronologi, geokemi, sedimentologi, tektonik, paleontologi, paleoekologi, glaciologi, klimatologi, meteorologi, oceanografi, ekologi, arkeologi och historia.

Och detta är inte allt…

Vatten i alla dess former; ånga, regn, moln, snö och is etc. utgör en avsevärt viktigare faktor ifråga om klimatpåverkan än koldioxid (CO2) och därför krävs betydande kunskaper i hydrologi.

Varför har då hysterin om CO2 blivit så omfattande och då speciellt i Sverige? Varför talar man inte om växthusgasen vattenånga (moln), som ju har 90 procent starkare påverkan på klimatet?

Jo, växthusgasen CO2 är marginellt antropogen, dvs. delvis mänskligt skapad. och därför kan man göra politik av detta, dvs. att göra gasen till en mycket lukrativ skattebas för drakoniska punktskatter motsvarande 22,2 miljarder för år 2019, medan vattenånga aldrig kan anses vara antropogen. Naturen självt påverkar för övrigt samtidigt CO2-halten i atmosfären i minst 32 gånger högre omfattning än vad människan gör, exempelvis genom avgasning ur världshaven (våra hav har höga CO2-halter!).

Denna klimatalarmism från klimatdomedagssekten är världshistoriens största bedrägeri! Det är därför förskräckligt att alla Sveriges politiker så reservationslöst svurit sin tro till denna klimatbluff.

Våra politiker tar stöd för sina uppfattningar bl.a. från tillskapade klimatpolitiska råd, när de istället borde inrätta och ta stöd från klimatvetenskapliga centran!

Sveriges absolut främste klimatvetenskapsman, professor Lennart Bengtsson, har i ett föredrag om klimatlarmen bl.a. uttalat att Sverige – på kort sikt – inte behöver göra någonting alls beträffande frågan om detta med CO2-halten i atmosfären. Med begreppet ”kort sikt” menar professor Bengtsson; under de närmaste 50 åren!

För 18 000 år sedan var allt liv på vår planet på väg att helt dö ut! Koldioxidhalten var då endast 0,003 procent ifrån gränsvärdet, då de gröna växternas fotosyntes helt skulle ha upphört. Utan fotosyntes, dvs. utan CO2, inget liv på vår planet! Koldioxid är livet gas! Det mesta av atmosfärens uppvärmning p.g.a.. CO2-halten har för övrigt redan skett, då dess värmeabsorption är logaritmisk!

Från år 1850 (efter ”lilla istiden”) så har klimatet på jorden förbättrats, dvs. långsamt blivit varmare.

Studier enbart av jordens atmosfär berättar ingenting om framtida klimat!

Lars Wennström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.