• idag
  3 aug
  21°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  4 aug
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  5 aug
  13°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.4 mm
 • torsdag
  6 aug
  22°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  7 aug
  24°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Akut behov av trygga arenor för barn i sommar

Debatt
PUBLICERAD:
"De samlade effekterna av coronapandemin – ekonomisk och psykisk stress som hotar att förvärra missbruk i kombination med ett krympande antal trygga arenor – gör läget akut."
Foto: Hasse Holmberg / TT
Den blomstertid som kommer blir annorlunda för barn och unga i år.

För de allra flesta väntar ett efterlängtat om än lite annorlunda sommarlov. Men en rundringning bland några av Sveriges kommuner visar att stödet som vanligtvis finns för barn i familjer med missbruk riskerar att minska på grund av coronapandemin och en redan svår situation hotar nu att bli värre.

I skuggan av den globala pandemin väntar ett sommarlov i den sociala distanseringens tecken. För de allra flesta kan det handla om att den planerade utlandsresan eller sommarveckorna hos mor- och farföräldrar ställs in. En besvikelse, men ingen katastrof.

Men för en utsatt grupp kastar coronakrisen en långt mörkare skugga. Enligt en rapport från Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN) beräknas 320 000 barn fara illa på grund av en förälders drickande, av dessa bedöms 215 000 barn ha påverkats mycket negativt av en förälders drickande. Samtidigt visar den årliga kommunrapporten från IOGT-NTO-rörelsens barnorganisation Junis att endast 3 200 barn nåddes av den hjälp kommunerna erbjöd 2019.

Det avgörande skälet är inte ovilja att hjälpa. Av de svenska kommunerna uppger 95 procent att de arbetar med stöd till barn i missbruksmiljö. Men hjälpen har svårt att nå fram, en utmaning som fördjupats ytterligare på grund av coronapandemin enligt vittnesmål från skolor och socialtjänst.

Det har under våren rapporterats en hel del om riskerna för de mest utsatta barnen när den sociala distanseringen drar ned isolerande gardiner kring familjen. Mot den bakgrunden har den svenska coronalinjen, att hålla grundskolorna öppna, haft en positiv betydelse. En trygg plats där kompisar och vettiga vuxna, ofta utan att själva ha förstått, har bidragit till att göra det svåra lättare med rutiner och normalitet.

Nu har grundskolorna stängt sina portar. För de allra flesta barn väntar ett efterlängtat om än lite annorlunda sommarlov. Men vi som under lång tid har arbetat med barn i familjer med missbruk vet att tonerna till ”den blomstertid nu kommer” inte väcker glädje och förväntan. Tvärtom, det är signaturmelodin till en tid då vännerna åker bort, skolan stänger och den kommunala stödverksamheten sätts på sparlåga. En tid av isolering då en eller båda föräldrars drickande ökar.

Den verksamhet som finns för barn och unga i behov av stöd, under lov och ledigheter, är även i vanliga fall minimal. Av de tillfrågade kommunerna i Junis undersökning uppgav 17 kommuner att de anordnar läger eller annan sommarverksamhet, antingen i egen regi eller via samarbete. Eftersom frågorna ställdes innan coronan har IOGT-NTO-rörelsen följt upp med frågor kring pandemins effekter på verksamheten.

Svaren visar att en svår situation nu hotar att bli värre: sju kommuner uppger att de antingen har ställt in, överväger att ställa in eller är osäkra på grund av pandemin.

De samlade effekterna av coronapandemin – ekonomisk och psykisk stress som hotar att förvärra missbruk i kombination med ett krympande antal trygga arenor – gör läget akut. IOGT-NTO rörelsen rustar nu för att möta en akut kris inför sommaren. Vi gör det genom att:

• Anpassa våra sommaraktiviteter till dagläger med mindre grupper eller digitala sommarläger. Vi driver sedan länge verksamhet under sommaren som är öppen för alla, tillgänglig oavsett ekonomiska resurser, och som drivs av välutbildade ledare i en trygg och självklart helnykter miljö.

• Engagera människor som vill vara med och bidra till att alla barn får en bra sommar. Vår sommarkampanj syftar till att få in nödvändiga resurser för att kunna ställa om och genomföra livsviktig verksamhet som i stor utsträckning drivs ideellt.

• Uppmana kommuner och andra aktörer att även de håller öppet och arrangerar trygga aktiviteter under sommaren.

Coronakrisen kan göra sommaren till den svåraste tiden på året för de som redan har det tufft hemma. Genom att våga se, förstå och agera kan vi tillsammans bidra till att skapa bra och trygga sommarminnen för fler.

Mona Örjes

styrelseordförande IOGT-NTO-rörelsen

Monica Ståhl

Vice ordförande IOGT-NTO Svea

Anna-Greta Johansson

Ordförande Junis Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.