Viktig mötesplats öppnar

Ledare
PUBLICERAD:
Civilminister Lena Micko (S) invigde viktigt servicecenter i Torsby på tisdagen.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Regeringen håller på att återuppbygga statlig service som raserades av den servettskiss till budget som Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna fick igenom inför 2019.

Den innebar att var tredje anställd på Arbetsförmedlingen varslades om uppsägning och att 132 lokalkontor skulle läggas ner. Nu återställer regeringen ordningen på flera orter.

Arbetsförmedlingens nedläggningshotade kontor i Hagfors blir kvar. Den viktiga lokala närvaron säkras och det är bra. Digital service i all ära, men fysiska möten är ibland nödvändiga.

Därför är det positivt att civilminister Lena Micko på tisdagen invigde ett servicekontor i Torsby. Här kan Torsbyborna i en och samma lokal få hjälp av fyra olika statliga myndigheter som samarbetar. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten är viktiga i olika skeden av livet.

Ska man kunna bo, leva och verka i hela landet är det viktigt att samhällets service finns tillgänglig för alla, inte bara för dem som är uppkopplade på internet.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.