M: Investera i infrastruktur för att rädda jobben

Debatt
PUBLICERAD:
"Hela Sverige måste kunna tillgodogöra sig viktiga transporter även under krisen – därför behöver de regionala flygplatserna räddas kvar", skriver moderaterna Elisabeth Svantesson, Maria Stockhaus och Pål Jonson.
Foto: Håkan Strandman
De skattepengar som nu satsas bör uteslutande gå till att rädda svenska jobb. I ett läge när resandet väntas minska uppstår dessutom ett bra läge för underhåll av det svenska väg- och järnvägsnätet. Moderaterna vill satsa tre miljarder kronor på att rusta upp vägar och järnvägar. Samtidigt behöver de regionala flygplatserna stöd för att överleva krisen.

Trots att Sverige under pandemin stängts ner i mindre utsträckning än andra länder så kommer vi drabbas hårdare av ökad arbetslöshet enligt IMF och EU-kommissionen. Detta i ett läge när Sverige redan innan coronakrisen låg nästan sämst till i EU i detta hänseende. Hur hårt vi drabbas går att påverka. Ett effektivt sätt att rädda jobb och stötta en vikande ekonomi är investeringar i infrastruktur.

Moderaterna vill därför satsa tre miljarder kronor på att rusta upp svenska vägar och järnvägar. För att säkerställa god infrastruktur i hela Sverige behöver samtidigt de regionala flygplatserna ekonomiska möjligheter att överleva krisen. Regeringen bör därför skjuta till 100 miljoner kronor för att Sveriges regionala flygplatser kan övervintra samtidigt som det säkerställs att samhällsviktiga transporter fortsatt kan nå alla delar av Sverige på kort tid.

Ju mer som görs nu för att hålla igång ekonomin desto mer kan vi pressa tillbaka arbetslösheten. Utbyggnaden av tunnelbanan är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och ett exempel på gott samarbete mellan staten samt regionala och kommunala aktörer. Regeringen bör därför snarast ge besked till övriga parter att man tar sin del av de ökade kostnaderna för utbyggnaden av tunnelbanan. Moderaterna är beredda att driva frågan i riksdagen om regeringen inte gör sitt jobb.

Att Löfvenregeringen slösade bort högkonjunkturen när det gäller att pressa tillbaka arbetslösheten är för sent att göra något åt. Men hur långvarig krisen blir och hur många jobb som nu försvinner går fortfarande att påverka. Att rusta upp infrastrukturen är en viktig investering när det gäller såväl att pressa tillbaka arbetslöshet som att säkerställa att hela Sverige kan resa när krisen är över. Och hela Sverige måste kunna tillgodogöra sig viktiga transporter även under krisen – därför behöver de regionala flygplatserna räddas kvar.

Elisabeth Svantesson (M) ekonomisk-politisk talesperson

Maria Stockhaus (M) trafikpolitisk talesperson

Pål Jonson (M) riksdagsledamot för Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.