Otack är världens lön för Kommunalare

Debatt
PUBLICERAD:
Likt andra regioner bör Region Värmland erbjuda någon form av ekonomisk kompensation för alla uppoffringar som vårdpersonalen tvingas göra i det pressade läget.
Foto: Martin Mejia
När pandemin tog fart under våren ställdes stora krav på Region Värmland att ställa om vården för att kunna ta emot covid-19 patienter.

Kommunals medlemmar har under denna omställning gjort ett fantastiskt arbete. De har mer eller mindre slagit knut på sig själva för att kunna få denna omställning till stånd. De har bytt arbetsplatser/verksamheter, arbetsuppgifter, arbetstider, jobbat övertid, dubbelpass med mera. Att arbeta med covid-19 patienter är både fysiskt och psykiskt påfrestande då patienterna är mycket sjuka, samt att omfattande skyddsutrustning krävs vilket är både fysiskt påfrestande och tidskrävande.

Alla har varit helt införstådda med det extraordinära läget som uppstått och verkligen varit behjälpliga på alla sätt och vis för att lösa situationen.

I den bästa av världar tänker man att arbetsgivaren, i detta fall Region Värmland, skulle visa sin uppskattning och värdesätta sina medarbetare som ställt upp till 200 procent, som flertalet andra närliggande regioner föredömligt gjort, och erbjuda någon form av ekonomisk kompensation för allt slit och risker utöver det vanliga. Pengar kan förvisso inte ge den välbehövliga återhämtning Kommunals medlemmar är i så stort behov av, men det hade faktiskt varit ett fint sätt för arbetsgivaren att visa sin uppskattning för det otroligt fina jobb Kommunals medlemmar gör och som dessutom är nödvändigt för att vården ska fungera och att alla värmlänningar ska känna sig trygga.

Men vad händer?

Jo, Region Värmland beslutar att medarbetare inom hälso- och sjukvården ska få tre veckors semester juni - augusti plus en vecka i september. Ingen ekonomisk kompensation för den sönderhackade semestern. Detta beslut tas utan samverkan/dialog vare sig med medarbetare eller fackliga organisationer

Nu är det ju så att Kommunalare är kloka människor och man har i ett ganska tidigt skede förstått att fyra veckors semester kanske inte kommer vara möjligt denna sommar. Men hade arbetsgivaren haft dialog med arbetstagare/fackliga organisationen, vilket det gällande samverkansavtalet säger (då krislägesavtalet inte är utlöst, gäller lagar och kollektivavtal fullt ut), hade man med största sannolikhet nått ett betydligt mer tillfredsställande resultat än det som är ett faktum idag.

Under mina 41 år som anställd inom Landstinget/ Region Värmland har jag aldrig någonsin varit med om att arbetsgivaren så totalt kört över och behandlat sina medarbetare så respektlöst som nu och dessutom i ett läge där medarbetarna behövs som mest. Finns ett gammalt ordspråk som säger ”Otack är världens lön”, vilket stämmer alldeles förträffligt i dagsläget.

Men det ska ni veta alla Kommunalare, ni gör ett fantastiskt jobb och utan er skulle denna pandemi få övertaget.

Eva Jansson

Ordförande Kommunal sektion Sjukvård-trafik Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.