• idag
  25 maj
  17°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  26 maj
  17°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  27 maj
  17°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  28 maj
  17°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  29 maj
  17°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Belysas, bemannas och betänkas

Insändare
PUBLICERAD:
"Jag har själv en personlig erfarenhet av hur bra personal genom att vara för få inte räcker till och att detta medför negativa konsekvenser."
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Tre infallsvinklar för utvärdering av äldrevården – under och även efter coronakrisen.

2017 fick jag inblickar i verksamheten inom ett äldreboende genom att min make vårdades på ett sådant. Jag blev överraskad av hur lite personal det fanns under vissa tider på dygnet. Denna min upplevelse beskrev jag i en insändare som togs in i VF och i NWT. Mina synpunkter skickades också till politiskt ansvariga för äldrevården. Följande rader vill jag återge från insändaren:

Jag blir som anhörig mycket förvånad att elva boende/vårdtagare en stor del av dagen vanligtvis betjänas av endast två personal från klockan 16 till klockan 21 och under helgerna av endast två personal från klockan 11-21. Är man äldre och ansetts behöva vårdboende då behövs det också i de flesta fall individuell hjälp vid måltider, på- och avklädning, lyft, hygien, medicinering, förflyttning och trygghet vid läggning. Inte minst viktigt stimulera till socialt samspel.

Ovan beskrivna omständigheter och att min man var så pass klar i sin uppfattning av omgivningen väckte mitt behov att dagligen besöka honom och därmed något kompensera den glesa närvaron av personal. Medicinsk expertis fanns. Deras tjänstgöringstid upplevde jag var begränsad. Behovet av deras hjälp intensifierades naturligtvis när influensa drabbade avdelningen vilket skedde under min makes sista tid. Någon avdelad sjukavdelning fanns ej. Situationen jag beskrivit ligger drygt tre år tillbaka i tiden. Förhållandena kan ha förändrats.

Undersökningar talar tyvärr för att generellt har gällt och gäller att kommunerna skär ner på äldreomsorgen i sina budgetar. I DN debatt skriver den 26/4 2020 Åsa Plesner, författare till ”Budget ur balans”, och Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef för Arena Idé: ”År 2020 är inget undantag, hela 96 procent av kommunerna skär ner på äldreomsorgen i årets budgetar. Nu behövs en långsiktig plan för att säkra tillräcklig finansiering.

Vidare skrivs i artikeln: ”Spridningen av det nya coronaviruset har blixtbelyst krisen inom äldreomsorgen. Men situationen har varit ohållbar och dessutom försämrats under lång tid.”

Författarna framhåller att de årliga besparingarna som finns kvar bör ersättas av en ”långsiktig plan för att säkra tillräcklig finansiering till äldreomsorgen.”

Jag vill här koppla på mina tre B:n i rubriken: belysas, bemannas och betänkas.

Belysas får inte bli så i framtiden att det krävs en pandemi, typ covid-19 för att brister i äldrevården skall bli tydliga. Jag har själv en personlig erfarenhet av hur bra personal genom att vara för få inte räcker till och att detta medför negativa konsekvenser. Lyft fram goda exempel på boende.

Klara tydliga riktlinjer behövs för att god kvalitet skall nås i äldrevården. Instrument behövs för att genomföra utvärderingar. Goda förebilder lyftas fram.

Bemannas. Här behövs också klara och tydliga riktlinjer vad gäller personals utbildning och storlek när samhället skall komma de äldre tillmötes. Förebyggande skulle kunna vara att äldre friska blev påvisade möjligheter, exempelvis till träning eller andra aktiviteter. Så också på vårdboendet där möte skall finnas i såväl stillhet som i aktivitet.

Betänkas. Det borde egentligen pågå ett ständigt reflekterande om möte mellan samhället och människan i livets olika faser. Speciellt i de faser när vi som människor blir beroende av hjälp för att klara oss. En reflektion som kan möjliggöra utveckling och nytänk. Ett sådant kan vara en bostadsplanering som har målsättningen att du kan bo där livet ut och mycket annat. Viktigt således med klara riktlinjer, öppenhet men icke på bekostnad av de äldres integritet.

Samverkan mellan ledare i strävan att nå ett normalläge som inte har dagens brister. Mobilisering behövs för att möta ett betydligt antal äldre i befolkningen.

Brita Nordanstedt

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.