• idag
  19 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  20 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   2.2 mm
 • torsdag
  21 jan
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   4.0 mm
 • fredag
  22 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  23 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Spela inte med äldres hälsa

Debatt
PUBLICERAD:
"Att i detta läge fortsätta privatiseringsprocessen i Karlstad är orimligt och ovärdigt en fungerade demokrati."
Foto: Gorm, Kallestad
Avbryt utauktioneringen av äldre och handikappade i Karlstad.

Vi har i flera insändare och debattartiklar visat hur orimligt det är att privatisera flera välfungerande äldreboenden i Karlstad. Det blågröna styret svarar med att det skall öka valfrihet och kvalité utan att på något sätt beskriva hur detta skulle gå till.

Denna maktfullkomliga hållning skrämmer oss. Särskilt moderaterna verkar helt låsta vid privatiseringslösningarna. De vill inte ta in fakta om de allvarliga problem som vinstkraven inom privat äldreomsorg för med sig. Framförallt i form av besparingar på personal genom att ha för få heltidsanställda undersköterskor och många deltidsanställda och timvikarier.

Låsningen är så stark att vi undrar om moderaternas har alltför nära och osunda bindningar till de riskkapitalistbolag som nu genomför en landsomfattande kampanj för att privatisera alla former av vård och omsorg i landet.

Runt om i landet finns otaliga exempel på hur den privata äldreomsorgen har misslyckats. På ett ställe, Lomma, har politikerna tagit konsekvenserna av misslyckandena och beslutat att återta alla verksamheter i egen regi därför att det blir billigare och ger bättre förutsättningar för god kvalité. De har i 15 år provat alla de stora vårdbolagen som alla misslyckats. Det moderata kommunalrådet, Robert Wenglén, har doktorerat i företagsekonomi och forskat om privata välfärdstjänster. Han säger bland annat om beslutet att återta all äldreomsorg i kommunal regi: ”Det finns också ett synnerligen tungt skäl för en företagsekonom; en majoritet av kunderna , vilket i Lommas fall rör sig om invånare som till stor del är välutbildade, socioekonomiskt starka borgerliga väljare, vill att det offentliga tar ett dominerande ansvar för äldreomsorgen.” Vi rekommenderar starkt alla intresserade ta del av Sydsvenskans granskning ”Den sjuka äldrevården”.

Även i Hammarö har moderaterna glädjande nog släppt ideologiska låsningar. De har avbrutit en pågående upphandling av äldreomsorg då deras egna beräkningar visade att en privatisering skulle bli dyrare än om de fortsatte driva omsorgen i kommunal regi.

De senaste månaderna har det tillkommit ett nytt skrämmande skäl att inte privatisera äldreomsorgen. Det har rapporterats om en okontrollerad spridning av corona- viruset inom äldreomsorgens institutioner och ett stort antal dödsfall som tycks vara vanligast inom privata äldreboenden. I Stockholm där privata äldreboenden dominerar rapporterades tidigt en massiv smittspridning och många dödsfall inom privata boenden. Så sent den 30 april rapporterade SVT nyheter att minst 27 av 96 gamla på ett privat äldreboende i Solna på kort tid dött av covid-19. Chefen för boendet vägrade att bekräfta uppgiften med hänvisning till sekretess!

Myndigheterna har lovat att i efterhand undersöka hur det kommer sig att denna överdödlighet har kunnat uppstå. Hittills har man sett ett tänkbart samband med att de privata har färre utbildade undersköterskor, fler deltider och tillfälligt timanställda som ofta saknar utbildning. Detta tillsammans med de privata ställenas låga grundbemanning kan vara en trolig orsak till den stora smittspridningen hos de privata.

Om utvärderingen visar att det är så måste det att leda till en genomgripande omprövning av systemet att lämna ut kommunal äldreomsorg på entreprenad.

Att i detta läge fortsätta privatiseringsprocessen i Karlstad är orimligt och ovärdigt en fungerade demokrati.

Avbryt upphandlingen!

För Väse socialdemokratiska förening

Yrjö Airiman ordförande

Kristian Tilander

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.