• idag
  19 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  20 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   2.2 mm
 • torsdag
  21 jan
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   4.0 mm
 • fredag
  22 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  23 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

SD i otakt med svenska folket

Debatt
PUBLICERAD:
"Varför vill Sverigedemokraterna inte bidra till att Sverige kan fortsätta att vara en god stärkande internationell kraft i arbetet för att bekämpa fattigdom och förtryck?"
Foto: OLA TORKELSSON / TT
Sverigedemokraternas partiledning i otakt med det svenska folket!

Undrar om någon av Sverigedemokraternas ledande partipolitiker satt i soffan och tittade på TV4:s stora gala? Ett brett upplagt arrangemang där stora delar av de svenska folkkära artisterna deltog för att bidra till att insamlingen för stöd till FN-organisationen, UNICEF, skulle ge ett gott resultat.

Om någon i Sverigedemokraternas ledning såg programmet kunde de inte ta miste på det stora folkliga engagemang som UNICEF-galan visade. Det svenska folket uttryckte sitt stöd för att vi som privatpersoner, organisationer och företag skall bidra till att förbättra och utveckla förhållandena för barnen i världen. UNICEF:s arbete strävar efter att alla barn skall få en barndom som de har rätt till. Barn i slumområden, flyktingläger och fattiga områden runt om i världen får stöd av UNICEF.

FN:s barnkonvention styr UNICEF:s arbete. Vad gör då den Sverigedemokratiska partiledningen? Jo, mitt i coronapandemin kräver Sverigedemokraternas partiledning i sitt framlagda riksdagsförslag till vårbudget, att det svenska biståndet skall halveras! Sverigedemokraterna går inte i takt med det svenska folkets engagemang, utan i motsatt riktning. Det svenska biståndet, som bl.a. går till UNICEF:s arbete för att alla barn ska ha likvärdiga möjligheter i livet, att alla barn ska skyddas från våld och exploatering, att alla barn ska få utbildning, att alla barn ska bo i en ren och trygg miljö, skall med Sverigedemokraterna politik istället för att stärkas i sina strävanden drastiskt skäras ned. Det är inte heller några småsummor som Sverigedemokraterna vill ta bort från biståndsbudgeten – 20 miljarder! Det mest frapperande är Sverigedemokraternas argument, att Sverige måste minska biståndet på grund av den pågående coronapandemin?

Borde inte pandemins härjningar bland fattiga runt om i världen vara motiv för just motsatsen, att stärka biståndsbudgeten. Dessutom står det i Sverigedemokraternas riksdagsmotion, att Sverige inte skall skänka bort enorma belopp utan krav på motprestationer. Vilka motprestationer avser Sverigedemokraterna att de biståndsbehövande skall visa? Eller är det så, att Sverigedemokraterna inte önskar något bistånd överhuvudtaget när de skriver, att biståndet är ”exempel på improduktivt slöseri” och då riktar man säg i första hand mot stödet till civilsamhällesorganisationerna; NGO, Non-Governmental Organisation; vilket i sig är märkligt, eftersom dessa organisationer just är fria i sitt arbete och inte styrda av regeringarna i de länder där de verkar…eller är misstron mot dessa att det just står utanför statlig kontroll förutom de verksamhetsmål och redovisningsskyldigheter de arbetar under, som irriterar Sverigedemokraterna? Varför vill Sverigedemokraterna ta bort allt bistånd till civilsamhällets folkrörelser, kvinnogrupper, miljörörelse och fackförbund, när dessa har en nyckelroll i samhällets utveckling? NGO är viktiga aktörer inom biståndet. De bidrar till demokratisk utveckling, respekt för mänskliga rättigheter, minskad fattigdom och stöd vid humanitära katastrofer, såsom ”Diakonia” och ”Läkare utan gränser”, men detta gäller inte för Sverigedemokraterna som föreslår att allt bistånd till dessa NGO skall avvecklas. Att Sveriges bistånd idag får toppbetyg internationellt av OECD:s biståndskommitté DAC – Development Assistance Commitee - avfärdar Sverigedemokraterna med en axelryckning och istället för att seriöst argumentera raljerar de om hela biståndets utvecklingsarbete, när de säger att SIDA tycks tro, ”att dansfestivaler är ett bra verktyg för demokratisering av Mellanöstern”. Sverigedemokraterna, som ju anser sig försvara det ”svenska”, varför vill då Sverigedemokraterna totalt förändra en lång svensk tradition? Sveriges riksdag har satt målet att svenskt bistånd till andra länder ska vara en procent av vår BNI, Bruttonationalinkomst. Det är denna målsättning, vilket det rått enighet om i den svenska partivärlden sedan lång tid tillbaka, som Sverigedemokraterna nu vill undergräva. Varför vill Sverigedemokraterna inte bidra till att Sverige kan fortsätta att vara en god stärkande internationell kraft i arbetet för att bekämpa fattigdom och förtryck?

Varför vill inte Sverigedemokraterna gå i takt med det svenska folket, för SIFO:s undersökningar visar att ca 80 procent av svenska folket anser, att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i andra länder. Majoriteten av svenska folket är positiva till bistånd och anser att det bör öka eller är lagom med 1 procent av BNI. SIDA samarbetar med ett mycket stort nätverk av aktörer inom civilsamhället och tillsammans med specifika samarbetsländer. Utöver det går närmare hälften av SIDA:s bistånd till multilaterala organisationer såsom FN-organen WHO och UNICEF. Sverigedemokraternas allmänna hållning att biståndet är ett slöseri och ineffektivt utan resultat är en myt. Självklart är det så, att all verksamhet av detta omfång behöver diskuteras och fokusera sitt syfte, men då behöver man utgå från realiteterna och inte från något löst prat som strävar till att undergräva verksamheten. Sverigedemokraterna borde först läsa SIDA:s årsredovisning, regeringens budgetproposition om biståndet och dess utvärderingar samt verksamhetsberättelserna från de civila organisationerna som är med och genomför Sverige internationella bistånd. Då skulle Sverigedemokraterna upptäcka att en del saker fungerar bra och andra mindre bra. Sverigedemokraternas negativa generaliseringar skulle visa sig inte ha någon fast grund att stå på. Men Sverigedemokraternas krav på att ta bort 20 miljarder från biståndet syftar inte till att uppnå en nyanserad diskussion om hur vi kan utveckla biståndet på bästa sätt så att fattigdom och förtryck kan bekämpas, utan att tillintetgöra det.

Vi som vill, att biståndet skall utvecklas och stärkas inser att det inte finns någon enskild stor politisk idé om hur fattigdom kan utrotas, även om kampen mot de globala marknads- och statskapitalistiska nykoloniala maktsträvandena är central. Istället handlar det om många olika och lokalt anpassade lösningar. Internationellt bistånd handlar om olika länder, arbetsområden, metoder och människor med skilda förutsättningar. Om man önskar en värld för alla människor och inte bara för det egna ”svenska” folket bör en kritisk diskussion om biståndet föras utifrån konkreta exempel, men det var ju inte Sverigedemokraternas syfte.

Vi skall inte försvaga Sveriges röst i världen genom att överge det enprocentiga biståndsmålet utan tvärtom arbeta för att utveckla dess innehåll och stärka det. Till skillnad från Sverigedemokraternas nedskärningar av biståndet, så inser vi att det internationella arbetet för alla människor lika värde och hos oss själva i Sverige stärker varandra.

Stefan S Widqvist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.