• idag
  19 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  20 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   2.2 mm
 • torsdag
  21 jan
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   4.0 mm
 • fredag
  22 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  23 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Samverkan före nationalism

Debatt
PUBLICERAD:
"Idag prövas tanken bland EU:s 27 medlemsländer på ett mer dramatiskt sätt än på många år", skriver Per-Inge Lidén (MP).
Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT
Låt våra unga få växa upp i ett fredligt och demokratiskt Europa.

Idag är det europadagen. Den 9 maj 1950 höll Frankrikes utrikesminister Robert Schuman ett tal där han föreslog ett fredligt, sammanhållet Europa istället för det splittrade nationalistiska Europa som präglats av krig under århundraden.

Idag prövas tanken bland EU:s 27 medlemsländer på ett mer dramatiskt sätt än på många år. Pandemin har lockat fram nationalistiskt präglade åtgärder. Gränser har stängts. Medicin och skyddsutrustning har prioriterats åt den egna nationen. Samarbetet har prövats.

Jag är övertygad om att den enda vägen för fred och harmoni i Europa ligger i att utveckla de drömmar som föddes efter andra världskriget. Europeisk samverkan och gemenskap istället för trångsynt nationalism. Låt mig därför föra fram sju framtidsdrömmar denna europeiska firningsdag.

• Jag drömmer om ett Europa där det naturliga är att de flesta unga människor läser, studerar och arbetar i flera länder. När unga människor möts skapas nya idéer och en förståelse för att världen är större än den kultur man vuxit upp med.

• Pandemin visade att vi kan visa handlingskraft när vi vill. Nu behöver vi gemensamt möta klimatutmaningarna med stora investeringar i hållbar energiproduktion där sol, vind, vatten och biomassa utgör grundpelarna.

• Trots de tendenser till inskränkning av press- och yttrandefrihet som finns i delar av vår kontinent tror jag att få människor vill tillbaka till tider av censur och brott mot mänskliga rättigheter. Vi européer vill leva ett liv där man får tro, tycka och yttra sig utifrån de värderingar man har – utan statliga repressalier.

• Inrikesflyget har minskat drastiskt under den pandemi som råder. Låt oss nu satsa stort på städer där cykel- och kollektivtrafik premieras, landskap med god regionaltrafik och snabba och bekväma tåg på mellan Europas städer. Och vi behöver en modern bilpark som inte är beroende av gamla fossila drivmedel.

• Européer gillar jämställdhet. Tillsammans kan vi utveckla ett samhälle där flickor och pojkar får samma uppväxtvillkor. Vi behöver motverka återgång till konservativa könsroller som vi ser i en del länder och hedersrelaterade problem vi ser hos vissa invandrargrupper som ännu inte förstått vidden av vår frihetstradition.

• Vi vill äta sund och hållbar mat. EU måste spetsa sin jordbrukspolitik så att mat produceras nära konsumenterna - även i vårt land. Vi behöver bort från ett kemikalieintensivt jordbruk och antibiotikaanvändning i köttproduktionen och gå över till en grön, sund och hållbar matproduktion.

• Vi behöver ett gemensamt försvar mot nya pandemier och andra internationella kriser som drabbar oss. Då behöver vi gemensamma strategier, beredskapslager och en robusthet som gör att vi vid nästa kris inte sluter oss utan arbetar gemensamt för inte bara nationens utan Europas bästa.

Och så ska vi inte överlåta för mycket makt åt EU. Demokrati fungerar bäst när beslut tas så lokalt och nära människorna som möjligt. Vår svenska kommunala bestämmanderätt är ett mönster för andra länder. Många andra frågor löser vi i varje land. Men gemensamt kan vi vara en demokratisk och stark kraft som orkar vara en tydlig röst i en värld där demokratin tycks vara på tillbakagång.

Per-Inge Lidén

Språkrör MP Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.