Tillsammans kan vi klimatsäkra Värmland

Debatt
PUBLICERAD:
"I de flesta fall är förebyggande investeringar betydligt billigare i ett längre perspektiv, jämfört med kostnaderna för klimatkonsekvenser i efterhand."
Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Det finns mycket som fastighetsföretag inte kan förbereda sig för, coronapandemin är ett exempel på det.

Det finns dock andra hot och risker mot fastighetsföretagandet som kan förebyggas, däribland klimatförändringar. Därför är det nu viktigare än någonsin att ha ett arbete och en strategi för förebyggande klimatarbete.

Jordens klimat har redan blivit varmare och förändringen kommer att fortsätta. Hur stor uppvärmningen blir är såklart beroende på hur snabbt utsläppen minskar, men oavsett detta kommer vi att se ett förändrat klimat i någon form. Därför är det viktigt att både jobba med utsläppsminskning och att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika verksamheter för nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger. Det kan handla om mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, ökade flöden i vattendrag, längre perioder av värme och torka. Vi får sannolikt fler tillfällen av extremt väder än tidigare.

Fastighetsbranschen har stor möjlighet att bidra till hållbar omställning. Det görs redan mycket idag då många energieffektiviserar och köper fossilfri energi. Allt det där är bra, både för driftskostnader och miljö. Utsläppen minskas och klimatförändringarna mildras. Men mer behöver göras för att möta de förändringar vi redan nu känner till.

Försäkringsbolag kommer inte att ersätta skador för förväntade händelser. Därför är proaktivt hållbarhetsarbete en gemensam prioritet för fastighetsföretag, försäkringsbolag, kommun, verksamheter och boende. Klimatanpassning är ett aktivt arbete som behöver göras i samverkan mellan fastighetsägare och kommun för att få bäst effekt. Fastighetsägare har ett ansvar att skydda sina fastigheter och vidta förebyggande åtgärder. Därför behöver fastighetsföretagare bygga rätt från början, kartlägga och jobba systematiskt med klimatanpassning samt ha som regel att identifiera och genomföra klimatanpassningsåtgärder vid renovering, underhåll, energieffektivisering och ombyggnation. Klimatanpassning handlar ofta om tekniska eller fysiska åtgärder. Men det kan också handla om information och att göra saker på andra sätt än tidigare.

Klimatförändringar kostar pengar. Det kostar att förebygga skador till följd av till exempel översvämningar och det kostar att återställa efteråt. Men i de flesta fall är förebyggande investeringar betydligt billigare i ett längre perspektiv, jämfört med kostnaderna för klimatkonsekvenser i efterhand. Dessutom minskar man olägenheten och ökar tryggheten för hyresgäster och medborgare om man vet att både samhället och fastigheten är rustade för de utmaningar som extrema väder kan orsaka.

Maria Frisk

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.