• idag
  19 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  20 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   2.2 mm
 • torsdag
  21 jan
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   4.0 mm
 • fredag
  22 jan
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  23 jan
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Saknar en plan för att förebygga självmord

Debatt
PUBLICERAD:
"Lokala handlingsplaner är ett viktigt verktyg för att minska antalet självmord, då forskningen tydligt visar att kunskap och insatser nära människors vardag är avgörande för att vända siffrorna."
Foto: Martina Holmberg / TT
Varje år dör i genomsnitt 43 personer i självmord i Värmlands län och ungefär tio gånger så många försöker ta sitt liv. Trots detta saknas en handlingsplan för hur självmorden kan förebyggas i Karlstads kommun.

På grund av Corona upplever många i Sverige minskad social kontakt och stor oro för framtiden. Vi vet att livsomställningar (exempelvis varsel, ökad arbetslöshet och ekonomiska problem) kan utgöra en risk för psykisk ohälsa och ökad risk för självmord, särskilt för dem som redan innan befann sig i en sårbar situation. Det gör att kommunernas förebyggande arbete är viktigare än någonsin.

Lokala handlingsplaner är ett viktigt verktyg för att minska antalet självmord, då forskningen tydligt visar att kunskap och insatser nära människors vardag är avgörande för att vända siffrorna. Det kan till exempel handla om att man i skolorna lär eleverna hur de kan möta livets svårigheter och att samtliga anställda i kommunen får mer kunskap om hur man kan prata om självmord och psykisk ohälsa. Det är också viktigt att kommunen ser över hur man arbetar med att förebygga självmord genom en klok planering av den fysiska miljön.

Jag uppmanar tillsammans med Suicide Zero Karlstad kommun att vidta följande åtgärder:

1. Politiskt ansvariga ska fatta beslut om att kommunen ska ta fram en handlingsplan för det förebyggande arbetet. Handlingsplanen ska innehålla tidssatta och uppföljningsbara mål och bygga på forskning.

2. Den politiska ledningen behöver se till att det finns någon som är ansvarig för helheten och att resurser kopplas till de insatser som ska genomföras.

3. Kommunstyrelsen ska säkerställa att kommunens samtliga förvaltningar samordnar sina självmordspreventiva insatser.

4. Riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och omhändertagande av situationen efter självmord måste också tas fram till kommunens samtliga verksamheter. Det är en förutsättning för att kommunens handlingsplan ska kunna genomföras med tillräcklig kraft.

Självmorden utgör ett folkhälsoproblem som vi inte längre kan sopa under mattan. För att vi ska lyckas att minska självmorden i Sverige krävs stora insatser. Ingen kan göra allt men alla kan göra sitt. Därför uppmanar jag Karlstad kommun snarast ta fram en handlingsplan, ett viktigt steg i arbetet för ett samhälle utan självmord.

Linda Ortfeldt

volontär Suicide Zero

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.